⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB filiālei Piekrastes bibliotēkai – 20

LCB filiālei Piekrastes bibliotēkai - 20
17.01.2023

12. janvārī LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā gaišā gaisotnē norisinājās 2022. gada noslēguma pasākums, kas tika veltīts bibliotēkas 20 gadu jubilejai. 
Pasākumā klātesošos uzrunāja LCB vadītāja Jeļena Šapkova, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiljevs, Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska. Piekrastes bibliotēku sveica arī sadarbības partneri, vietējie mākslinieki, dzejnieki un lasītāji. Īpašu noskaņojumu veidoja Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vokālais ansamblis “Milonga”. 

2002. gada septembrī uzsāka savu darbību Daugavpils 6.Tautas bibliotēka, kura 2005. gadā pirmajai Jaunās Forštates ielai par godu tika pārdēvēta par Piekrastes bibliotēku. Piekrastes bibliotēka ir Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle, kura sniedz informācijas pakalpojumus Jaunās un Vecās Forštates, Poguļankas, Ezermalas apkaimes iedzīvotājiem un visiem interesentiem, sniedzot plašas iespējas – lasīt, mācīties, meklēt informāciju, sazināties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku visu vecumu lietotājiem.

Bibliotēkai ir izveidojies savs lasītāju loks, tiek nostiprināta sadarbība ar vietējās apkaimes izglītības iestādēm, tiek organizēti interesanti pasākumi. Piedalīšanās projektos, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības finansiālais atbalsts ļāva kvalitatīvi papildināt bibliotēkas krājumu ar vērtīgām grāmatām, automatizēt lietotāju apkalpošanas procesus, nodrošināt pieslēgumu interneta tīklam.

Bibliotēka ne tikai sniedz informācijas pakalpojumus, bet arī veicinaun atbalsta vietējās kopienas iedzīvotāju radošās aktivitātes, kas ir viena no novadpētniecības darba prioritātēm.Bērnu un pieaugušo radošums tiek popularizēts gan mākslas izstādēs, gan apkopots krājumos. Bibliotēkā notiek tikšanās ar radošiem cilvēkiem – māksliniekiem, dzejniekiem, mūziķiem. Tiek organizētas radošās darbnīcas ģimenēm, kā arī pasākumi personām ar īpašām vajadzībām.

Bibliotēkas jubilejas gads arī norisinājās lasīšanas un radošuma zīmē. 2022. gadā tika rīkotas 21 mākslas un radošo darbu izstāde, kā arī sagatavots 7. bibliotēkas lietotāju radošo aktivitāšu krājums „Grāmata un radošums”, kas tika veltīts bibliotēkas 20 gadu jubilejai.Krājumā iekļauti materiāli par bibliotēkas lietotāju radošām aktivitātēm, mākslas izstādēm, kā arī lasītājujaunākā dzeja. Šis krājums ir bibliotēkas un tās lietotāju sadarbības rezultāts.

Ceram, ka bibliotēkas lasītāji priecēs mūs ar savu radošumu arī turpmāk.

Ar gandarījumu varam secināt, ka bibliotēka kļuva par vietu, kur cilvēki var apmierināt informacionālās, izglītības un kultūras vajadzības, kā arī saturīgi pavadīt savu brīvolaiku. 

          

 

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv