⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB filiālei Jaunbūves bibliotēkai – 70

LCB filiālei Jaunbūves bibliotēkai – 70
03.02.2023

2023. gadā Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka atzīmēs savas pastāvēšanas 70. gadskārtu.

Bibliotēkas vēsture cieši saistīta ar Daugavpils pilsētas Jaunbūves apkaimes vēsturi: vairākus gadus 3. bibliotēka atradās Daugavpils Jaunavas Marijas katoļu baznīcai piederošajā ēkā, savukārt 3. bērnu bibliotēka līdz 1991. gadam tika izvietota Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas telpās; šobrīd bibliotēka turpina savu darbu bijušajā Inženieru namā, 18. novembra ielā 161, kur kādreiz atradās tehniskā bibliotēka.

Laika gaitā mainījās arī bibliotēkas nosaukumi – sākotnēji 3. bibliotēka, tad 3. Tautas bibliotēka. 2006. gadā bibliotēka tika reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar nosaukumu Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka. Šodien bibliotēkas informacionālos pakalpojumus izmanto 2058 reģistrētie lietotāji, no tiem – 940 bērni un jaunieši. Bibliotēku ik dienu apmeklē vidēji 90 lietotāju. Jaunbūves bibliotēkas darbs ir vērsts uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību. Bibliotēka nodrošina klātienes un attālināto pakalpojumu pieejamību vietējai kopienai, sniedz brīvu piekļuvi kvalitatīvai informācijai un tehnoloģijām, saglabā un popularizē kultūras mantojumu, veicina lasītprasmi bērniem un jauniešiem, sekmē iedzīvotāju radošo aktivitāšu un izpausmju attīstīšanu.

Jaunbūves bibliotēkas jubilejas gadā tiks piedāvāta virkne tematisku pasākumu, kuri ļaus ieskatīties bibliotēkas vēstures lappusēs un iepazīties ar šobrīd pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām. Līdz 25. februārim bibliotēkā joprojām skatāma biedrības “Stāstnīca” fotoizstāde “18. novembra iela”, savukārt no 7. februāra sākumskolas klases varēs pieteikties bibliotekārajai stundai “Katram savs īpašais literārās tortes gabaliņš!”. Marta mēnesī 4.-6. klašu skolēniem tiks piedāvāta bibliotekārā stunda “Nost ar garlaicību! Aši uz bibliotēku!”, bet aprīļa sākumā Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros notiks pasākums bibliotēkas mazākajiem lasītājiem “Mēs dāvinām Tev lasītprieku!”. Bibliotēku nedēļas svinīgā pasākumā “LCB filiālei Jaunbūves bibliotēkai – 70” tiks sumināti bibliotēkas sadarbības partneri un aktīvākie lietotāji.

Stāvot uz septiņdesmit gadu jubilejas sliekšņa, LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas kolektīvs saka paldies lietotājiem, kolēģiem un sadarbības partneriem, kuri ir atbalstījuši bibliotēku daudzu gadu garumā un turpina to darīt joprojām!    

 

Informāciju sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Jaunbūves bibliotēkas vadītāja
Tatjana Zahare
tālr.: 65438173
e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv