⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latvijas svētkos uzzini vairāk par Latvijas vēsturi un kultūru tiešsaistes digitālo zinību resursā letonika.lv

Latvijas svētkos uzzini vairāk par Latvijas vēsturi un kultūru  tiešsaistes digitālo zinību resursā letonika.lv
19.11.2020

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina Latvijas valsts svētku laikā izmantot iespēju attālināti (no mājām tiešsaistē) izpētīt, iepazīt un uzzināt vairāk par mūsu valsts un tautas kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju digitālo zinību resursā www.letonika.lv. Attālināto piekļuvi šim resursam sev tuvākajā pašvaldības publiskajā bibliotēkā bez maksas var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, tādējādi iegūstot pieeju plašiem, uzticamiem, avotos balstītiem resursiem – enciklopēdijām, vārdnīcām, attēlu krātuvēm, kā arī daiļliteratūras lasītavai.

Letonika.lv lasāma Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca, kā arī Latvijas vēstures enciklopēdija, kurā pieejami šķirkļi par Latvijas senvēsturi – baltu cilšu sadzīvi un valstiskajiem veidojumiem tagadējās Latvijas teritorijā, par viduslaikiem, jaunlatviešu kustības laiku un latviešu tautas Pirmo atmodu. Tāpat, sagaidot mūsu valsts pastāvēšanas 102. gadadienu, varam sīkāk izzināt arī  Latvijas Republikas veidošanās vēsturi. Latvijas ievērojamākās vietas apskatāmas sendienu un mūsdienu attēlos.

Varam izmantot arī letonika.lv vārdnīcu plašo klāstu – tulkot no/uz angļu, vācu, krievu, lietuviešu, igauņu valodām, bagātināt savu latviešu valodas krājumu ar sinonīmu, terminu un svešvārdu skaidrojošo vārdnīcu palīdzību.

Valsts svētku laikā, protams, letonika.lv lasītavā aicinām lasīt latviešu autorus darbus: gan klasiku – Jēkaba Janševska vēsturiskos romānus, Aspazijas un Raiņa dramaturģiju un dzeju, Rūdolfa Blaumaņa lugas, gan tādus tautā iemīļotus un populārus literātus kā Eduards Veidenbaums, Jānis Ziemeļnieks, Austra Skujiņa, Zenta Mauriņa.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sedz letonika.lv izmantošanas maksu visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām, paredzot iespēju bibliotēku lietotājiem saņemt attālināto piekļuvi un izmantot letonika.lv piedāvātos apjomīgos resursus no mājas datora.Tās ir papildu ērtības bibliotēku lietotājiem, un šis pakalpojums kļūst aizvien populārāks. Šogad attālinātās piekļuves iespēju letonika.lv izstrādātājam – IT uzņēmumam “Tilde” – pavisam pieteikušas 323 bibliotēkas, no tām 10 aktīvākās šī pakalpojuma piedāvāšanā lietotājiem ir šādas bibliotēkas – Ventspils Galvenā bibliotēka (informācija resursā meklēta 88080 reižu), Rīgas Centrālā bibliotēka (45987 reizes), Valmieras Integrētā bibliotēka (10257 reizes), Ķeguma novada Rembates bibliotēka (10093 reizes), Jelgavas Pilsētas bibliotēka (7200 reižu), Rēzeknes Centrālā bibliotēka (6452 reizes), Latgales Centrālā bibliotēka (4387 reizes), Rubenes bibliotēka (2243 reizes), Ādažu bibliotēka (1992 reizes) un Salaspils novada bibliotēka (1753 reizes).

Informācija kontaktiem:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv