⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latvijas bibliotēku darbs atzinīgi novērtēts kampaņā „Valsts ir internetā”

Latvijas bibliotēku darbs atzinīgi novērtēts kampaņā „Valsts ir internetā”
18.12.2015

Gada beigās, noslēdzoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotajai pirmajai vērienīgajai e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņai „Valsts ir internetā”, kuras laikā aktīvi tika popularizēta pieeja valsts pārvaldes e-pakalpojumiem Latvijas bibliotēkās, tika piešķirts VARAM Atzinības raksts „E-IESPĒJU ATBALSTS” Latvijas bibliotēku darbiniekiem par palīdzību iedzīvotājiem e-iespēju apguvē. Saņemt Atzinības rakstu kampaņas noslēguma preses konferencē 11. decembrī, Eiropas Savienības (ES) mājā, Rīgā, tika aicināta direktora vietniece Sandra Ozoliņa no Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC), kas bija kampaņas partneris sadarbībā ar Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Preses konference tika rīkota ar mērķi vēstīt sabiedrībai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā pirmā vērienīgā e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņa sekmējusi iedzīvotāju attieksmes maiņu un veicinājusi e-pakalpojumu izmantošanu.

„To, ka valsts ir internetā, mēs Rīgā labi zinām, savukārt attālākos novados un reģionos tieši zinošie un atsaucīgie bibliotekāri ir tie, kas rūpējas, lai sniegtu saviem apmeklētājiem visu nepieciešamo informāciju par dažādajiem e-pakalpojumiem un iedrošinātu iedzīvotājus tos lietot,” uzsvēra Sandra Ozoliņa, saņemot Atzinības rakstu. 

“Atzinības raksts ir rezultāts pašu bibliotekāru atvērtībai jaunajām zināšanām, vēlmei apgūt jaunas prasmes, nepārtraukti mācīties un nodot savas zināšanas tālāk iedzīvotājiem. Šīs aktivitātes ir veicinājis un joprojām turpina atbalstīt Kultūras informācijas sistēmu centrs, organizējot apmācības bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem, lai pilnveidotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dažādu e-pakalpojumu lietošanas prasmes,” atzīst KISC mācību vadītāja Inga Niedra.

Pasākumā ES mājā tika izcelti pozitīvie stāsti un sasniegumi. Lai iedvesmotu valsts iestādes turpmākiem panākumiem e-pārvaldes attīstībā, nosaucot konkrētus sasniegumu piemērus un publiski paužot atzinību, tika sveikti arī citi e-pārvaldes celmlauži 2015. gadā:

– VARAM atzinības rakstu “E-LĪDERIS” saņēma Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktors Juris Gaiķis par pakalpojumiem, ko elektroniski izmanto vairāk nekā klātienē;

– VARAM atzinības rakstu “KLIENTU UZSLAVA” saņēma Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš par e-pakalpojumiem, kas no klientiem saņēmuši visvairāk labu atsauksmju.

– VARAM atzinības rakstu “E-UZLABOJUMU INICIATĪVA” saņēma blogeris un uzņēmējs Kārlis Blūmentāls par konstruktīvu e-pakalpojumu izvērtējumu.

Informāciju sagatavoja:
Kultūras informācijas sistēmu centra
projekta vadītāja asistente
Ilma Elsberga
Tālr. 7844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv