⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latvijas Bankas dāvinājums Daugavpils publiskajām bibliotēkām

Latvijas Bankas dāvinājums Daugavpils publiskajām bibliotēkām
31.07.2014

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles 2014. gada jūlijā no Latvijas Bankas saņēma vērtīgu grāmatu dāvinājumu – atjaunotajam latam veltītu izdevumu „Lata naudas zīmes. Lats Coins and Notes. 1993 – 2013”. Dāvinājuma nolūks – darīt šo izdevumu pieejamu pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.

Bagātīgi ilustrētajā izdevumā ietvertas visas lata naudas zīmes – banknotes, apgrozības monētas, t.sk. īpašā dizaina 1 lata monētas ar ierobežotu tirāžu, un jubilejas un piemiņas monētas. Naudaszīmju ilustrācijas ir papildinātas ar informāciju latviešu un angļu valodā par to raksturlielumiem un dizaina kultūrvēsturisko kontekstu un vēstījumu, kas ļāvis tām kļūt par Latvijas kultūras kanona sastāvdaļu. Izdevumā arī atspoguļots Latvijas sabiedriskajās aptaujās un starptautiskos konkursos sniegtais novērtējums par lata jubilejas un piemiņas monētām. Šis izdevums varētu būt īpaši noderīgs topošajiem ekonomistiem un māksliniekiem.

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Tatjana Hodokova
tālr.: 65476344
e-pasts: tatjana.hodokova@lcb.lv