⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Piekrastes bibliotēkai 10 gadi

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Piekrastes bibliotēkai 10 gadi
12.09.2012

2002.gada septembrī uzsāka savu darbību Daugavpils 6.Tautas bibliotēka, kura 2005.gadā pirmajai Jaunās Forštates ielai par godu tika pārdēvēta par Piekrastes bibliotēku. Piekrastes bibliotēka ir Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle un sniedz informacionālos pakalpojumus Jaunās Forštates mikrorajona iedzīvotājiem un visiem interesentiem.

 Bibliotēkai ir savs lasītāju loks, tiek nostiprināta sadarbība ar mikrorajona izglītības iestādēm, organizēti interesanti pasākumi. Daugavpils pilsētas domes finansiālais atbalsts, kā arī piedalīšanās projektos ļauj kvalitatīvi papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu, automatizēt lasītāju apkalpošanas procesus, nodrošināt pieslēgumu internetam.

Orientācija uz lasītāju vajadzībām, IT izmantošana bibliotēkā, jaunu pakalpojumu ieviešana veicina lietotāju skaita pieaugumu. Pašlaik bibliotēkas pakalpojumus izmanto 1711 lietotāji, no tiem 1/3 lasītāju aktīvi lieto arī internetu. Bibliotēka kļuva par vietu, kur cilvēks var apmierināt informacionālās, izglītības un kultūras vajadzības, saturīgi pavadīt brīvo laiku, satikties ar draugiem u.c.

2012. gads Piekrastes bibliotēkai ir īpašs, jo tā svin savu 10 gadu jubileju. Visu gadu notiek dažādi lasīšanu popularizējošie pasākumi. Ir bibliotēkai arī sava „rozīnīte” lasītāju radošās aktivitātes. Kopš bibliotēkas dibināšanas veiksmīgi darbojas radošā darbnīca „Lasītājs lasītajam”, kas apvieno grāmatu mīļotājus. Jau izdoti 3 lasītāju radošo darbu krājumi. Septembra beigās notiks ceturtā krājuma „10 gadu kopā” prezentācija, kas veltīts bibliotēkas jubilejai. Šis krājums ir bibliotēkas un tās lietotāju sadarbības rezultāts.

Vērtējot Piekrastes bibliotēkas darbību 10 gadu garumā, ar pārliecību varam teikt, ka bibliotēka ir vajadzīga saviem lasītājiem. Attīstoties un pilnveidoties tā turpinās savu darbu lietotāju labā.

 Novēlam bibliotēkai dzimšanas dienā ilgu radošo mūžu un daudz uzticīgo lasītāju! 

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv