⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālajā bibliotēkā skata izstādi un runā par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām

02.11.2018

Trešdien, 31. oktobrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda viesojās Latgales Centrālajā bibliotēkā, kur sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku tika organizēts izglītojošs priekšlasījums skolu jaunatnei un studentiem par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. Ar šo pasākumu simboliski tika slēgta bibliotēkā izstādītā Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa izstāde “Mana Satversme”.

Artūrs Kučs priekšlasījuma ievadā uzsvēra, ka mēs varam būt patiesi laimīgi, jo mums ir sava valsts, mēs varam svinēt tās simtgadi, turpretim pasaulē ir tautas, kurām nav sekmējies izveidot savu valsti. Satversmes tiesas tiesnesis atgādināja, ka tieši smagie likteņbrīži Latvijas tautas vēsturē ir veicinājuši valsts tapšanu. Tieši tādēļ mēs šobrīd varam dzīvot demokrātiskā tiesiskā valstī, kuras pamatlikumā ir nostiprināts, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Priekšlasījuma turpinājumā Artūrs Kučs sniedza ieskatu, kā Latvijas tauta īsteno savu suverēno varu Latvijā, un skaidroja Satversmes tiesas lomu demokrātiskā sabiedrībā. Pasākuma dalībnieki uzzināja par Satversmē nostiprinātajām cilvēka pamattiesībām, valsts varas dalīšanas principu, tiesu varas struktūru, tiesneša profesiju un ar to saistītiem izaicinājumiem. Artūrs Kučs uzsvēra, ka ikvienam ir iespēja aizsargāt savas aizskartās pamattiesības tiesā, tostarp arī vēršoties ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā.

Savukārt Ketija Strazda pastāstīja, kur un kā iespējams iegūt vērtīgu informāciju par Satversmi, tās vēsturi, Satversmes tiesu, tās nolēmumiem un īstenotajām aktivitātēm, kā arī par tiesu varu Latvijā kopumā. Īpaša uzmanība tika vērsta uz Satversmes tiesas mājaslapā pieejamajiem resursiem, kas noteikti varētu noderēt mācību, studiju un jaunu zināšanu gūšanas procesā.

Pasākuma noslēgumā Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova pateicās par sadarbību pasākuma tapšanā un izteica gandarījumu, ka Latvijas valsts simtgades priekšvakarā tiek organizēti nopietni pasākumi ar mērķi izglītot sabiedrību, lai nodrošinātu izpratni par mūsu valsts pastāvēšanas pamatprincipiem un valsts uzbūves stūrakmeņiem.

Pasākumā piedalījās Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni un pedagogi, Daugavpils Universitātes tiesību zinātņu studenti, bibliotēkas darbinieki, kā arī citi interesenti.

Latgales Centrālajā bibliotēkā Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa “Mana Satversme” ceļojošā izstāde bija skatāma no 15. līdz 31. oktobrim. No 1. līdz 30. novembrim tā tiks izstādīta Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā.

Foto no atklāšanas pieejams šeit.

________________________________________________________________________

Satversmes tiesas mājaslapa www.satv.tiesa.gov.lv.

Ketija Strazda
Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze
Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv
67830737, 26200580