⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālajā bibliotēkā prezentēs Josifa Ročko jaunāko grāmatu par Latgales ebrejiem

Latgales Centrālajā bibliotēkā prezentēs Josifa Ročko jaunāko grāmatu par Latgales ebrejiem
19.10.2016

25. oktobrī plkst. 15.00 Latgales Centrālās bibliotēkas pasākumu telpā (Rīgas ielā 22a, 3. stāvā) notiks Josifa Ročko grāmatas «Евреи в Латгалии. Исторические очерки» 2. sējuma prezentācija. Grāmata iznākusi 2016. gadā ar Daugavpils domes atbalstu un ir veltīta pilsētas aizvadītajai 740 gadu jubilejai.

Vēsturnieka, novadpētnieka, gida, Daugavpils ebreju kopienas muzeja “Daugavpils un Latgales ebreji” dibinātāja un vadītāja, vairāku grāmatu un publikāciju autora Josifa Ročko jaunākā grāmata «Евреи в Латгалии» ir kārtējais vērtīgais papildinājums Daugavpils ebreju kopienas izdevumu sērijā par Daugavpils un Latgales ebrejiem un holokausta traģēdiju. Tā ir tapusi kā organisks, lai arī ne tūlītējs turpinājums pirmajam sējumam, kurš pie lasītājiem nonāca 2010. gadā.

Otrajā sējumā tiek stāstīts par ceļojošajiem ebreju tirgotājiem Latgalē īsi pirms Otrā pasaules kara, atsaucoties uz tādiem avotiem kā latviešu un latgaliešu literatūra, avīžu materiāli, speciālā zinātniskā literatūra un autora savāktās mutvārdu vēstures liecības. Četri apcerējumi veltīti ebreju tautas lielākajai katastrofai – Holokaustam. Tajos autors iztirzā jauniegūtas vēsturiskas liecības no baiso notikumu aculieciniekiem un Daugavpils geto bijušo gūstekņu atmiņas, kā arī analizē divas Holokaustam veltītas grāmatas, kas iznākušas Kanādā un Izraēlā un kuru autori ir Daugavpils geto bijušie gūstekņi. Izdevums turpinās ar stāstu par ebreju bēgļu likteņiem un Daugavpils ebrejiem pēckara gados, koncentrējoties uz ebreju inteliģenci – Daugavpils Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāles pasniedzējiem, kuru vidū ir vairāki profesori un zinātņu doktori ar vērtīgu ieguldījumu pilsētas intelektuālās dzīves un zinātnes attīstībā.

Tikšanās laikā Latgales Centrālajā bibliotēkā Josifs Ročko stāstīs par grāmatas tapšanu, piedāvās ieskatu tās saturā, kā arī atbildēs uz klātesošo jautājumiem.

Informāciju sagatavoja
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476345
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv