⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālajā bibliotēkā notiks mācību lektoriju cikls “Latgale ceļā uz Latvijas valsti”

Latgales Centrālajā bibliotēkā notiks mācību lektoriju  cikls “Latgale ceļā uz Latvijas valsti”
01.09.2016

VKKF “Latvijas Valsts mežu atbalstītās Latgales kultūras programmas 2016” ietvaros tika atbalstīts Latgales Centrālās bibliotēkas projekts: “Mācību lektoriju cikls Daugavpils reģiona kultūras darbiniekiem “Latgale ceļā uz Latvijas valsti”.

Projekta “Latgale ceļā uz Latvijas valsti” ietvaros notiks četri mācību lektoriji, kurus vadīs sabiedrībā plaši pazīstami, akadēmiski izglītoti un savās nozarēs augsti profesionāli speciālisti, Latgales un Latvijas patrioti: Saeimas deputāte, literatūrzinātniece Janīna Kursīte, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesore Lidija Leikuma, Daugavpils Universitātes vēstures doktors Henrihs Soms un literatūrzinātniece, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Ilga Šuplinska. Ar šo mācību lektoriju cikla palīdzību akadēmisku speciālistu vadībā Daugavpils reģiona kultūras darbiniekiem tiks dota iespēja iepazīties un padziļināt savas zināšanas Latgales kultūrvēsturē, vairāk iepazīt Latgales tradicionālo kultūru un meklēt saskarsmes punktus Latvijas kopējā izaugsmes kontekstā.

Pirmais mācību lektorijsLatgales Centrālajā bibliotēkā notiks jau š.g. 30. septembrī, to vadīs literatūrzinātniece, folkloriste, profesore, pētniecisko ekspedīciju organizētāja, latviskās dzīvesziņas popularizētāja, daudzu grāmatu un publikāciju autore Janīna Kursīte, kas lektorijam piedāvās pētījumu par latgalieša māju, stāstus par savām trijām „vārdenēm”, Latgales vērtībām mūsdienu skatījumā, kā arī meklēs saskarsmes punktus valodā, literatūrā, folklorā un tradīcijās.

Otrais mācību lektorijstiek plānots š.g. 27. oktobrī, kuru vadīs Ilga Šuplinska, literatūrzinātniece, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dr.philol. asociētā profesore, kuras vadībā (2009-2012) tika sagatavota un izdota Latgales kultūrvēsturē tik unikālā Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca.

“Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca palīdz definēt, KAS un KĀDS ir latgaliskais latviskums, kāds tas var veidoties nākotnē, parāda, ka gadsimtiem ilgā dažādu kultūru saskare nav iznīcinājusi latgaliešiem raksturīgās vērtības, iezīmē aprises Latgales latvieša (latgalieša) kultūras telpai, ”ievadā raksta redaktore, Dr. philol., asociētā profesore I. Šuplinska. Projektā lektorijam profesore piedāvā interesantu un plašu tēmu spektru „Latgales kultūrvides koncepti”.

Trešais mācību lektorijsnotiks novembrī. Tas dos iespēju tikties ar Lidiju Leikumu, Dr.philol., LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesori, kas veikusi lielu darbu latgaliešu valodas kopšanā un iedzīvināšanā, projektā lektorijam piedāvā tēmu “Latgaliešu rakstība 19. un 20.gs. mijā. 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma kalendāri Latgales latviešiem”.

Noslēdzošo ceturto mācību lektoriju vadīs Henrihs Soms, Daugavpils Universitātes vēstures profesors un klātesošajiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par Latgales vēsturi un noklausīties priekšlasījumus “Latgales vēsturiskie aspekti ceļā uz Latvijas valsti”. Projekts “Latgale ceļā uz Latvijas valsti” ir ļoti nozīmīgs vietējo kultūras cilvēku izglītošanā, lai dziļāk izprastu, kas mums ir Latvija un kas mēs tai esam.

  

Informāciju sagatavoja:
LCB vadītājas vietniece,
projekta vadītāja
Dz.Stupāne
tālr.65476341, 26325472
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv