⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles saņēma dāvinājumā jaunu izdevumu par Latgali „AUSMAS ZEME”

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles saņēma dāvinājumā jaunu izdevumu par Latgali „AUSMAS ZEME”
08.04.2013

Enciklopēdisko izdevumu skolēniem „AUSMAS ZEME” veidoja gados un garā jauni pētnieki, kuri kopā strādājuši Rēzeknes augstskolā. Par potenciālo grāmatas adresātu autori izvēlējušies pusaudžus un jauniešus, rosinot viņus sākumā izzināt pašiem savu dzimto pusi vai arī doties aizraujošā ceļojumā uz kaimiņu pilsētu vai pagastu. Izdevums ir starpdisciplinārs un ir izmantojams ģeogrāfijas, valodas un literatūras, kultūrvēstures un vēstures, sociālo zinību u.c. mācību stundās.

Izdevuma struktūras pamatā ir ģeogrāfiskais iedalījums – 15 Latgales pilsētas un 19 novadi. Katrai pilsētai un novadam ir dota pamatinformācija par iedzīvotāju skaitu, etnisko sastāvu, nozīmīgākajiem kultūrvēstures un dabas objektiem u.tml. un piedāvāta vilinoša programma – ko ir vērts aplūkot un darīt konkrētā vietā. Starp Latgales pilsētām ir arī interesanta informācija par Daugavpili un Daugavpils novadu, to dabas objektiem, izglītības un kultūras iestādēm, festivāliem un citiem pasākumiem, ievērojamiem kultūrvēstures pieminekļiem. Sadaļā „Šeit tu vari” ir vilinoši piedāvājumi, kurus var izbaudīt tikai Daugavpilī: braukt ar tramvaju, pastaigāties pa gājēju ielu, aplūkot cietoksni u.c. Sakām PALDIES izdevuma autoriem par vienreizējo izzinošo materiālu Latgales novada iepazīšanā un apzināšanā!

Vārdnīca ir pieejama Latgales Centrālajā bibliotēkā un visās tās filiālēs.

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv