⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka saņēma dāvanā grāmatu “No šūpuļa līdz zeltam”

Latgales Centrālā bibliotēka saņēma dāvanā grāmatu “No šūpuļa līdz zeltam”
20.03.2024

Latgales Centrālā bibliotēka no Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas saņēma dāvanā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas “DZINDA” izdoto grāmatu “No šūpuļa līdz zeltam”, kas veltīta Latvijas dzimtsarakstu sistēmas simtgadei.

Vēsturiski laulību reģistrēšana Latvijā bija baznīcu ziņā. Sākot ar 1921. gadu, kad tika izdots likums par laulību reģistrēšanu, Latvijā tika dibinātas valsts dzimtsarakstu iestādes, tostarp arī Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.

Grāmatā “No šūpuļa līdz zeltam” ir apkopoti vēsturiski fakti par dzimtsarakstu sistēmas attīstību, laulību reģistrēšanu, dzimtsarakstu reģistri, baznīcu reģistru paraugi un fotogrāfijas. Tajā iekļauti arī tradīciju apraksti, 100 populārākie personvārdi Latvijā kopš 1918. gada, laulību kuriozi un citas ar laulību reģistrēšanu saistītas norises. Viena no ģimeņu tradīcijām Daugavpils nodaļā 80.-90. gados bija jaundzimušo godināšana. Vecākiem tika pasniegtas īpaši izgatavotas piemiņas medaļas. Tagad šis pasākums vairs nenotiek, bet, reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tiek pasniegta īpaša karotīte.

Grāmata ir pieejama ikvienam interesentam Latgales Centrālās bibliotēkas Nozaru literatūras sektorā (Rīgas ielā 22a, Daugavpilī).

Informāciju sagatavoja
Latgales Centrālā bibliotēka
654 76342
www.lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv