⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas par grāmatu dāvinājumiem

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas par grāmatu dāvinājumiem
12.01.2023

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles vēlas pateikties par saņemtajiem 2022. gadā grāmatu dāvinājumiem. Aizvadītais gads nav bijis izņēmums un bibliotēkas krājumu ar vērtīgām grāmatām papildināja bibliotēkas lietotāji, grāmatu autori, dažādas iestādes un sabiedriskās organizācijas.

Izsakām pateicību iestādēm un organizācijām, kas pērn papildināja Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu krājumus ar vērtīgiem jaunieguvumiem. Mūs atbalstīja ASV vēstniecība Latvijā, Polijas Republikas vēstniecība Latvijā, Daugavpils pilsētas dome un Kultūras pārvalde, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, izdevniecība "Liels un mazs"Latgales Kultūras centra izdevniecība, DU izdevniecības “Saule”, Krievu kultūras centrs, Daugavpils Vienības nams, biedrība “Hronologeja”, biedrība “Marta”, partnerība “Kaimiņi”.

Izsakām īpašu pateicību autoriem par uzdāvinātām grāmatām – Josifam Ročko, Valentīnai Prudņikovai, Pāvelam Plotnikovam, Jurijam Linde, Naurim Gekišam, Kasparam Strodam, Janīnai Dukulei un Vandai Kumpinai.

Paldies visiem bibliotēkas lasītājiem, kuri ziedoja un dāvināja labas un vērtīgas grāmatas no savām personīgām grāmatu kolekcijām. Pateicoties mūsu atbalstītājiem, tiek bagātināts Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu krājums un rodas iespēja piedāvāt lasītājiem daudzveidīgāku grāmatu klāstu.

Aicinām ikvienu pilsētas iedzīvotāju apmeklēt bibliotēkas un gūt lasītprieku!

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas
galvenā bibliotekāre
Jeļena Babule
654 76342
jelena.babule@lcb.lvwww.facebook.com/lcb.lv