⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas par grāmatu dāvinājumiem

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas par grāmatu dāvinājumiem
18.01.2022

Aizvadītajā gadā Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu krājumu papildināja vērtīgi dāvinājumi, kuri tika saņemti no bibliotēkas lietotājiem, grāmatu autoriem, dažādām iestādēm un sabiedriskām organizācijām, – tostarp jaunākie daiļliteratūras izdevumi, nozaru literatūra, dzejas krājumi, novadpētniecības izdevumi un citi iespieddarbi.

Izsakām pateicību iestādēm un organizācijām, kuru dāvinātie izdevumi 2021. gadā bagātināja lasītāju izvēles iespējas Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs: Latvijas Republikas Labklājības ministrijai, ASV vēstniecībai Latvijā, Daugavpils pilsētas domei un Kultūras pārvaldei, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Daugavpils Būvniecības tehnikumam, Latgales Kultūras centra izdevniecībai, Daugavpils reģionālai slimnīcai, Daugavpils Krievu kultūras centram, Daugavpils krievu rakstnieku organizācijai un tautas fotostudijai “Ezerzeme-F”.

Izsakām īpašu pateicību autoriem, kuri dāvināja savas grāmatas bibliotēkai – Kristīnei Bulei, Anatolijam Galleram, Naurim Gekišam, Gaļinai Ivanovai, Oksanai Kovzelei, Kristīnei Kuņickai, Olgai Larionovai, Jurijam Linde, Genadijam Lobovam, Vladimiram Novikovam, Josifam Ročko, Pāvelam Plotņikovam, Valentīnai Prudņikovai, Nikolajam Ryabtsovam, Liānai Stolei un Staņislavam Volodjko.

Paldies visiem bibliotēkas lasītājiem, kuri ziedojuši labas un vērtīgas grāmatas no savām personīgajām grāmatu kolekcijām. Pateicoties mūsu atbalstītājiem, tiek bagātināts Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu krājums un rodas iespēja piedāvāt lasītājiem daudzveidīgāku grāmatu klāstu.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas galvenā bibliotekāre
Jeļena Babule
654 76342
jelena.babule@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv