⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas par dāvinājumiem

21.01.2010

Latgales Centrālā bibliotēka izsaka pateicību visiem bibliotēkas atbalstītājiem, kas 2009.gadā rada iespēju uzdāvināt Daugavpils publiskajām bibliotēkām jaunas grāmatas un preses izdevumus, tādējādi veicinot bibliotēku krājumu attīstību.

  Īpaši sirsnīga pateicība vietējo laikrakstu «Динабург Вести», «Наша Газета» un «Сейчас» redakcijām, kas atsaucās uz lūgumu un uzdāvināja pilsētas publiskajām bibliotēkām sava izdevuma bezmaksas gada komplektus. Laikraksti ir ļoti iecienīti un pieprasīti lasītāju vidū, jo sniedz ne tikai informāciju par sabiedrības un kultūras novitātēm pilsētā un reģionā, bet arī notikumu izvērtējumu un to analītisku izklāstu. Savukārt, Latgales Centrālā bibliotēka laikrakstos atspoguļoto svarīgāko informāciju izmanto, lai veidotu Latgales reģiona Novadpētniecības datu bāzi.
   Liels paldies organizācijām un iestādēm, kas papildināja bibliotēku krājumus ar vērtīgiem iespieddarbiem un elektroniskiem resursiem: ASV Vēstniecībai Latvijā, Latgales Pētniecības institūtam, Latgales Kultūras centra izdevniecībai, Francijas Kultūras centram, Latvijas Humānās palīdzības centram, Medicīnas Profesionālās izglītības centram, Tautas mākslas centram, izdevniecībai „Sirds Gaisma” u.c.
   Īpašs prieks bibliotēkai ir saņemt dāvinājumā autoru darbus, tāpēc liela pateicība Anitai Liepai, Helmai Hansonei, Lindai Kilevicai, Juoņam Ryučānam, Staņislavam Volodjko, Fainai Osinai, Jevģenijam Golubevam, Lidijai Vasaraudzei, Stepanidai Miloševičai, Svetlanai Semjonovai, Vladimiram Novikovam, Leonīdam Beļikovam, Ingai un Ruslanam Sokoloviem, Ludmilai Mežiņš u.c.
   Paldies visiem daugavpiliešiem, kuru dāvinājumi bagātinājuši gan Latgales Centrālās bibliotēkas, gan tās filiālbibliotēku krājumus – Solomejai Gavrilovai, Maijai Kalniņai, Ivaram Golubovam, Marijai Zvirbulei, Valērijam Jurčonokam, Irēnai Teivānei u.c.

Informāciju sagatavoja:
LCB nodaļas vadītāja
Zenona Tihomirova
65476342
zenona.tihomirova@lcb.lv