⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka papildināja savu krājumu ar jaunu Daugavpils pētnieka, ķīmijas habilitētā doktora Oļega Papsujeviča grāmatu „Kalkūnes pagasts gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis”

Latgales Centrālā bibliotēka papildināja savu krājumu ar jaunu Daugavpils pētnieka, ķīmijas habilitētā doktora Oļega Papsujeviča grāmatu „Kalkūnes pagasts gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis”
06.11.2013

Monogrāfija ir plašs zinātniskais darbs, kas veltīts Kalkūnes pagasta vēsturei no senatnes līdz mūsdienām. Tas ir veidots hronikas veidā, tāpēc lasītājam ir vieglāk izprast ne tikai notikumu gaitu pagastā, bet arī sasaistīt tos ar Latvijas un pasaules vēstures procesiem. Grāmatā ir plašs izmantoto avotu un literatūras saraksts, personu rādītājs un kopsavilkums angļu un krievu valodās.

Kalkūnes pagasts ir sens sēļu novads, kurš atrodas stratēģiski svarīgā vietā – Daugavpils pilsētas rietumu pievārtē. To skāruši Livonijas ordeņa bruņinieku sirojumi, postoši kara notikumi. Vēl nesenā pagātnē Kalkūne bija Daugavpils industriālā priekšpilsēta, kur darbojās ķieģeļnīcas, būvmateriālu un dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca, spirta un rauga fabrikas, dzirnavas, sāls maltuve u.c. ražotnes. Pagasta vēsture glabā vērtīgas ziņas par daudzām ievērojamām personībām, kuru dzīve un darbība saistīta ar šo pagastu. Te jāmin izcilais latviešu dzejnieks Jānis Rainis, sabiedriskais darbinieks Krišjānis Kalniņš, Daugavpils pilsētas galva Andrejs Švirksts u.c.

Cienījamie lasītāji un interesenti! Iepazīstieties ar Daugavpils novada vēsturi! Meklējiet informāciju LCB mājas lapā www.lcb.lv

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv