⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka papildināja savu krājumu ar jaunu Daugavpils novadpētnieka Staņislava Ružāna dāvāto grāmatu “Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos (1944-1994)”

Latgales Centrālā bibliotēka papildināja savu krājumu ar jaunu Daugavpils novadpētnieka Staņislava Ružāna dāvāto grāmatu “Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos (1944-1994)”
12.09.2013

Apjomīgajā darbā (687 lpp., materiāls sakārtots 10 pamatnodaļās un daudzās apakšnodaļās) autors apskatījis saimnieciskās dzīves norises 50 gadu garumā jeb kolhozu laikus. Staņislavs Ružāns, pēc izglītības agronoms, grāmatas veidošanas laikā bieži apmeklēja Daugavpils zonālo valsts un Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas arhīvus, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Latgales pētniecības institūta bibliotēku, konsultējās ar institūta pētniekiem. Šīs grāmatas zinātniskais redaktors ir Dr. hist., asoc. prof. H. Soms.

Grāmatā ir vietvārda Nīcgale skaidrojums. Pirmo reizi tās vārds Nitczegale minēts 1254. gadā, kad tur bijusi seno latgaļu pils, kura atradusies Buiviešu pilskalnā Daugavas labajā krastā. Nīcgale laika gaitā bija pieredzējusi dažādus vēstures posmus. Tagadējā Nīcgales pagasta teritorijā dzimuši un auguši daudzi Latvijā pazīstami cilvēki: dzejnieks Augusts Smagars, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekāne Valentīna Liepa, ekonomikas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Ekonomiskās kibernētikas katedras vadītājs Roberts Soms u.c. Lielākā grāmatas daļa veltīta zemnieku saimniekošanai kolhozu-sovhozu sistēmā gandrīz pusgadsimta garumā.
Grāmatas pēcvārdā autors raksta: „Grāmata veidojās 50 gadu garumā. Es uzskatu tās uzrakstīšanu par mana novadpētnieciskā darba gala rezultātu. Šajā procesā biju izvirzījis uzdevumu – aprakstīt tālaika notikumus, cilvēku atmiņas, apkopot to dienu dokumentos, presē un literatūrā izlasītos faktus, parādīt tā laika fotogrāfijas. Visa uzrakstītā izvērtējumu, analīzi un secinājumus atstājot lasītāju ziņā.”
Cienījamie lasītāji un interesenti! Iepazīstieties ar Daugavpils novada vēsturi! Meklējiet informāciju LCB mājas lapā www.lcb.lv.


Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv