⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālā bibliotēka izsaka pateicību grāmatu dāvinātājiem

Latgales Centrālā bibliotēka izsaka pateicību grāmatu dāvinātājiem
01.02.2021

Latgales Centrālā bibliotēka aizvadītajā gadā saņēma 529 grāmatu dāvinājumus, tostarp vērtīgus nozaru literatūras izdevumus un jaunāko daiļliteratūru, kas ievērojami papildināja bibliotēkas grāmatu krājumu.

Izsakām pateicību visām iestādēm un organizācijām, kuras 2020. gadā ar vērtīgiem iespieddarbiem bagātināja Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu krājumu: ASV vēstniecībai Latvijā, Armēnijas vēstniecībai Baltijas valstīs, Francijas vēstniecībai Latvijā, Norvēģijas Karalistes vēstniecībai Latvijā, Zviedrijas Karalistes vēstniecībai Latvijā, Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātam, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei, Latviešu kultūras centram, Krievu kultūras centram, izdevniecībai Aminori, Latgales Kultūras centra izdevniecībai, Daugavpils Universitātes Akadēmiskajam apgādam “Saule”, Daugavpils krievu rakstnieku organizācijai, biedrībai “Višķu attīstībai” un citiem dāvinātājiem.

Tradicionāli dāvinājumi tika saņemti arī personīgi no grāmatu autoriem – īpaša pateicība Josifam Ročko, Gaļinai Ivanovai, Valentīnai Prudņikovai, Naurim Gekišam, Dmitrijam Artjomovam, Janīnai Osnovinai, Evijai Vasiļevskai un Pāvelam Ostapcevam.

Paldies arī visiem daugavpiliešiem, kuri atbalstīja bibliotēku, ziedojot tai nozīmīgas grāmatas no savas privātās bibliotēkas.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
Tatjana Hodokova
654 76342
tatjana.hodokova@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv