⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Klajā nākusi kinorežisora Jāņa Streiča grāmata

Klajā nākusi kinorežisora Jāņa Streiča grāmata
12.07.2012

   Izdevniecība „Dienas Grāmata” laidusi klajā kinorežisora Jāņa Streiča grāmatu „1991. Tas garais cilvēkbērna gads”. Izdevums ir apjomīgs un saturiski augstu vērtējams darbs kā par filmas "Cilvēka bērns" uzņemšanu, tā arī par 1990.–1992. gadu Latvijā. Grāmatā apkopoti tā laika J.Streiča dienasgrāmatu ieraksti un sarakstes vēstules ar J.Klīdzēju. Izdevuma noformējumā izmantotas fotogrāfijas no kinorežisora personiskā arhīva, arī J.Danovska un S.Egliena uzņemtās fotogrāfijas.
   Dr. philol., doc. Ingrīda Kupšāne par režisora grāmatu saka: „Jāņa Streiča dienasgrāmata un sarakste ar Jāni Klīdzēju ir potenciāls literatūras un kultūras fakts, kam publicētā formātā būs savs lasītāju loks, un tas kļūs par izpētes objektu, jo šeit ir nevien emocionāli, bet arī intelektuāli bagāti teksti, kurus nav iespējams un nedrīkst ieslodzīt privātuma šaurajā rāmī. (…) Tā ir gan dokuments, laika liecība, gan mākslas fenomens”.
   Drīzumā šo grāmatu varēs lasīt arī Latgales Centrālajā bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inese Vaivare
tālr.: 65476344
e-pasts: inese.vaivare@lcb.lv