⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jeļenas Koževņikovas grafikas izstāde “HORIZONTI. Vertikāle”

Jeļenas Koževņikovas grafikas izstāde “HORIZONTI. Vertikāle”
02.11.2020

No 2. novembra līdz 30. decembrim Latgales Centrālās bibliotēkas Daiļliteratūras un Nozaru literatūras sektoros (Rīgas iela 22a, 2. stāvā) skatāma Jeļenas Koževņikovas grafikas izstāde “HORIZONTI. Vertikāle”.

Pirmajā personālizstādē savā dzimtajā pilsētā Daugavpilī jaunā māksliniece prezentē 14 stājdarbus, kas tapuši laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam. Jāatzīmē, ka lielākā daļa no tiem ir tikuši eksponēti autores personālizstādēs un grupu izstādēs kā Latvijas, tā starptautiskā mākslas telpā.

Darbi tapuši autores iecienītākajās klasiskās grafikas tehnikās (ksilogrāfija, litogrāfija, monotipija, zīmējums ar zīmuli un tušu) un to radošā sintēzē. J. Koževņikova uzrunā skatītājus gan ar grafikai raksturīgās valodas līdzekļiem, gan ar kreatīviem un laikmetīgiem vizuālās izteiksmes meklējumiem, gan ar oriģinālu stilistiku un pārdomām pilnu stāstu.

Par izstādes koncepciju māksliniece saka: “Horizonts – ideju iemiesojuma robeža, – tā teicis rakstnieks G. Malkins. Horizonts ir vārds, par kuru prātojot, ir iespējams atcerēties vai iztēloties vairākas tā nozīmes, saskatot ne tikai tiešo, bet arī filozofisko. Mēs vienmēr izjūtam horizontu kā mērķi, līdz kuram – ātrāk vai vēlāk – vēlamies nokļūt. Apzinoties attālumu, jāapzinās arī mērķa plašums. Turklāt, ņemot vērā katra atsevišķa cilvēka pozīciju, veidojas individuāls skatījums jeb individuāla horizonta uztvere. Atgriežoties pie minētās G. Malkina domas, horizonts asociējas ar robežu, kuru sasniedzot ir sasniegts arī iecerētais mērķis. Tas nekad nav viegli, jo vienmēr ir jābūt gatavam, ka, tuvinoties horizontam, tas vienlaikus arī attālinās!

Atšķirībā no horizonta vertikāle virzās augstumā, veidojot ar to vienu kopīgu, savstarpēji perpendikulāru krustpunktu. Jā, mums katram ir individuāli horizonti jeb idejas, mērķi, sapņi, taču, lai tos sasniegtu un atklātu sev aizvien jaunus, ir jābūt gatavam iekļūt šajā krustpunktā un pacelties debesīs. Un ir arī jāpieņem, ka ne horizonts, ne vertikāle nav pilnībā sasniedzama, kamēr turpinās mūsu kustība un mūsu ceļš.”

Ar laikmetīgās grafikas medija starpniecību J. Koževņikova pauž savu redzējumu par dabu, apkārtni, priekšmetiem, aktuāliem notikumiem. Mākslas darbu tēmas ir cieši saistītas ar cilvēku emocijām, kas rodas apkārtējo faktoru (notikumu) ietekmes rezultātā. Māksliniece viegli un pārliecinoši eksperimentē ar krāsām, formām, tēliem un grafiskajiem risinājumiem, atrodot  tiem emocionālu un filozofisku nokrāsu.

Jeļena Koževņikova mākslas bakalaura grādu ir ieguvusi Daugavpils Universitātē (DU), izglītību pilnveidojot Viļņas Mākslas akadēmijā (Lietuva), Varmijas un Mazūru Universitātē(Polija). 2017. gadā tiek izcili absolvēta DU profesionālā maģistra studiju programma “Māksla” un iegūts profesionālā mākslas maģistra grāds (Mg.art) specializācijā “Grafika”. Pēc studiju beigām (2018.-2020. g.) Jeļena Koževņikova strādā kā viesdocētāja DU. Izstādēs piedalās kopš 2014. gada: 24 grupas izstādes Latvijā, Lietuvā, Polijā un Baltkrievijā, kā arī četras personālizstādes Latvijā.

Izstādes kuratores:

Dr. art. Zeltīte Barševska, zeltite.barsevska@du.lv
Mg. art. Jeļena Koževņikova,  kozevnikova.jelena@gmail.com

Izstāde tiek piedāvāta, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un izstrādāto sanitāro protokolu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Universitātes
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta
Dizaina departamenta vadītāja
Dr. art. Zeltīte Barševska
zeltite.barsevska@du.lv