⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jaunbūves bibliotēka svin jubileju

Jaunbūves bibliotēka svin jubileju
25.11.2013

1953. gada septembrī uzsāka savu darbību Daugavpils 3.Tautas bibliotēka, kurai 1998.gadā tika pievienota 3.Bērnu bibliotēka. 2005.gadā Jaunbūves mikrorajonam par godu 3.Tautas bibliotēka tika pārdēvēta par Jaunbūves bibliotēku. Jaunbūves bibliotēka ir Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle, kas atrodas vienā no lielākajiem Daugavpils mikrorajoniem – Jaunbūvē, kurā dzīvo apmēram ¼ daļa no pilsētas iedzīvotājiem.

Bibliotēkai ir izveidojies savs lasītāju loks, notiek sadarbība ar mikrorajona izglītības iestādēm – Pirmsskolas izglītības iestādēm Nr.8., 13., 15., 28, „Mana mārīte”, „Rūķītis”, „Pasaciņa”, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju, Daugavpils Krievu vidusskolu – liceju, Daugavpils 10., 12., 13., 15 vidusskolām, ka arī ar Daugavpils 1.speciālo pamatskolu, kuri aktīvi apmeklē bibliotēkas organizētos lasītveicināšanas pasākumus. Jaunbūves bibliotēkai ir izveidojies arī senioru klubs, kuri pastāvīgi apmeklē dažādus tematiskus pasākumus, kopīgi pavada laiku bibliotēka, ka arī atbalsta bibliotēkas darbību. Daugavpils pilsētas domes finansiālais atbalsts, kā arī piedalīšanās projektos ļauj kvalitatīvi papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu, automatizēt lasītāju apkalpošanas procesus, nodrošināt pieslēgumu internetam.

Jaunbūves bibliotēkā notiek orientācija uz lasītāju vajadzībām, IT izmantošana bibliotēkā, jaunu pakalpojumu ieviešana veicina lietotāju skaita pieaugumu. Pašlaik bibliotēkas pakalpojumus izmanto 2169 lietotāji, no tiem 1/3 lasītāju aktīvi lieto arī internetu. Bibliotēka kļuva par vietu, kur cilvēks var apmierināt informacionālās, izglītības un kultūras vajadzības, interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, satikties ar draugiem u.c.

2013.gada novembrī Jaunbūves bibliotēka svin savu 60-gadu jubileju. Gatavojoties šiem svētkiem, Jaunbūves bibliotēka izsludināja konkursu „Pārsteidz bibliotēku 60-gadu jubilejā”, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas skolu bērni un jaunieši. Konkursa dalībnieki iepriecināja bibliotēku ar saviem apsveikumiem, novēlējumiem, ka arī dažādiem izgatavotajiem rokdarbiem. Konkursa dalībnieku darbus var apskatīties Jaunbūves bibliotēkā līdz šī gada beigām.

Vērtējot Jaunbūves bibliotēkas darbību 60 gadu garumā, var teikt, ka bibliotēka ir svarīga un nozīmīga vieta un tā ir vajadzīga saviem uzticamajiem lasītājiem. Lasītāju labā bibliotēka turpinās attīstīties un pilnveidoties.

Ceram, ka Jaunbūves bibliotēkai būs vēl ilgs un radošs mūžs un daudz uzticīgu lasītāju.

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre
Olga Mihailova
e-pasts: olga.mihailova@lcb.lv
tālr.65438173