⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jaunas bibliotekārās stundas Daugavpils publiskajās bibliotēkās!

Jaunas bibliotekārās stundas Daugavpils publiskajās bibliotēkās!
23.01.2015

Jau otro gadu pēc kārtas Daugavpils publiskās bibliotēkas piedāvā bezmaksas bibliotēkas pakalpojumu – tematiskās, interaktīvās un izzinošās bibliotekārās stundas pilsētas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Ņemot vērā izglītības iestāžu lielo interesi un šī pakalpojuma pieprasījumu, esošais bibliotekāro stundu piedāvājums šogad tika pārstrādāts un papildināts. Mazie bibliotēku lietotāji varēs iepazīties ar plašo grāmatu pasauli un literatūras žanriem, uzzinās par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, apgūs pareizas iemaņas grāmatu lietošanā, iepazīsies ar bibliotēku uzziņu literatūras krājumiem, apgūs iemaņas elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā un iepazīs elektroniskās grāmatas. Piedaloties tematiskajās bibliotekārajās stundās, jaunieši iepazīs literatūras daudzveidību, Latvijas un ārzemju ievērojamāko rakstnieku daiļradi, papildinās zināšanas saskarsmes psiholoģijas jomā. Savukārt pieaugušie varēs iesaistīties grāmatu jaunumu apskatos un diskusijās.

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiālēs aicina sadarboties visus esošos sadarbības partnerus, kā arī pirmsskolu, sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu audzēkņus, skolotājus un citus interesentus, kuri vēlas iegūt ne tikai jaunas prasmes un iemaņas, bet vēlas pilnveidot jau esošās zināšanas par mūsdienās aktuālām un svarīgām tēmām. Būsiet laipni gaidīti visās Daugavpils publiskajās bibliotēkās.

Izmantojiet 2015. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Bibliotekāro stundu piedāvājums

Informāciju sagatavoja:
LCB vadītājas vietniece
Dzidra Stupāne
Tālr.65476341
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv