⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jauna grāmatu kolekcija Daugavpils publiskajās bibliotēkās

Jauna grāmatu kolekcija Daugavpils publiskajās bibliotēkās
29.12.2014

Gada nogalē Latgales Centrālā bibliotēka saņēma grāmatu un citu izdevumu kolekciju programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" ietvaros.

Programmas mērķis – stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūru, mākslu, mūziku, teātri, arhitektūru, novadpētniecību, oriģinālus zinātniskos pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs) kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, veidojot izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu. Programmu izstrādā un īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu.

Saņemtajā grāmatu un citu izdevumu kopā ir izdevumi, kuri aplūko pasaulē un sabiedrībā notiekošās pārmaiņas un Latviju mūsdienu globalizācijas procesā, kā arī par pilsonisko sabiedrību Latvijā. Kolekcijā ir monogrāfijas par ievērojamām personībām pasaulē un par cilvēkiem, kuri kļuvuši par īstām Latvijas leģendām: vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta gleznotājiem Marku Rotko, Latvijas māksliniekiem J. Valteru, A. Beļcovu, K. Ubānu, par Latvijas sportistiem brāļiem Dukuriem. Tajā ir arī Rīgas krievu autoru īsprozas krājums, P. Bankovska vēsturiskais romāns par 1918. gada 18. novembra notikumiem Latvijā, J. Rozes apgāda jubilejas izdevums “Pasakas par mīlestību”, pasaku disks bērniem ar īpašām vajadzībām un citi vērtīgi izdevumi.

Aicinām iepazīties ar grāmatu kolekciju

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
Tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv