⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jauna grāmata par brīvdabas skulptūru un pieminekļu saglabāšanu

Jauna grāmata par brīvdabas skulptūru un pieminekļu saglabāšanu
12.04.2013

Arhitekts un restaurators Laimonis Šmits Latgales Centrālajai bibliotēkai uzdāvināja monogrāfiju „Muzejs zem klajas debess”, kurā apkopota zinātnieku, muzeja darbinieku un restauratoru no Sankt-Pēterburgas, Maskavas, Rīgas un Ļvovas zinātniskā un praktiskā pieredze brīvdabas kultūras pieminekļu saglabāšanā. Tajā līdzās Krievijas un Ukrainas speciālistu pieredzes materiāliem, publicēti arī Latvijas arhitektu un restauratoru raksti par Rīgas Brāļu kapu ansambļa tapšanas vēsturi, akmens materiāla un ainavas (zaļās zonas) uzturēšanu, saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī Brīvības pieminekļa un pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa restaurāciju Meža kapos. Raksti publicēti krievu valodā ar kopsavilkumiem angļu valodā

Izdevumā ir apkopoti starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences materiāli, kura notika 2012. gadā Sanktpēterburgā un Vecajā Pēterhofā. Tajā piedalījās un apmainījās pieredzē speciālisti arī no Latvijas: L. Šmits, G. Gailītis, I. Graudums, I. Savočkina, L. Kraģe, J. Grāve, M. Platā.

Latvijā tas ir rets izdevums, viens no tiem pieejams Latgales Centrālajā bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv