⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Izstādes „Bēgt un atgriezties: Pirmā pasaules kara pieredze” ekspozīcijas papildināšana

Izstādes „Bēgt un atgriezties: Pirmā pasaules kara pieredze” ekspozīcijas papildināšana
08.05.2014

Latgales Centrālā bibliotēka aicina Daugavpils iedzīvotājus iesaistīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centra rīkotās izstādes „Bēgt un atgriezties: Pirmā pasaules kara pieredze” ekspozīcijas papildināšanā ar savā rīcībā esošajiem vizuālajiem un rakstītajiem materiāliem (fotogrāfijām, attēliem, vēstulēm, dokumentiem, dienasgrāmatām, iespiestajiem materiāliem), kuros atspoguļojas Latvijas Pirmā pasaules kara bēgļu pieredze, tai skaitā, evakuācija/bēgšana uz Vidzemi un Krieviju, dzīve bēgļu gaitās un atgriešanās Latvijā.

Materiālus lūdzam iesniegt ieskenētā veidā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, sūtot uz e-pasta adresi maija.krumina@lnb.lv vai inga.vovcenko@lnb.lv.Atsevišķos gadījumos tiks pieņemti arī paši objekti.

Dokumentu noskenēšanas un nosūtīšanas problēmu gadījumā var griezties uz Latgales Centrālo bibliotēku, zvanot pa tālruni 65426422 vai atnākot uz bibliotēku.

Ar īpašnieku piekrišanu, fotogrāfiju un attēlu elektroniskās versijas tiks iekļautas Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projektā „Zudusī Latvija”, tādējādi saglabājot to nākamajām paaudzēm.  

Izstāde norisināsies šī gada septembrī/oktobrī, tāpēc materiālus lūdzam iesūtīt līdz 31. augustam. Materiālu iesniedzēji tiks aicināti ņemt dalību izstādes atklāšanas pasākumā Gaismas pilī (datums tiks precizēts).

Ar jautājumiem lūdzam vērsties pieLNB pārstāvjiem:

Maija Krūmiņa Tel. 26364345, e-pasts : maija.krumina@lnb.lv
Inga Vovčenko Tel. 26016820, e-pasts: inga.vovcenko@lnb.lv

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Tatjana Hodokova
tālr.: 65476344
e-pasts: tatjana.hodokova@lcb.lv