⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922-1940)”

Izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922-1940)”
26.10.2022

Šī ceļojošā izstāde ir vēstījums par nacionālās bankas darbību 24 nodaļās Latvijas novados. Latvijas Bankas stāsts aizsākās 1922. gadā, un tas aptvēra visu tolaik jaunās valsts teritoriju. Simt gadu vēlāk radīta izstāde, kurā atcerēsimies gan vietas un ēkas, gan notikumus un personības, kam bijusi nozīmīga loma Latvijas Bankas darbībā laikā no 1922. gada līdz 1940. gadam. 

Bankas vēsture atklāsies virknē seno fotogrāfiju, kurās dokumentēti ar banku saistītie vēsturiskie nami un adreses. Tām līdzās būs apskatāmi mūsdienu fotouzņēmumi kā liecība laikmetu griežos notikušajām pārmaiņām. Daļa izstādes ekspozīcijas veltīta vairāku Latvijas Bankas nodaļu vadītāju dzīves un karjeras stāstiem. Ekspozīciju papildinās Latvijas Bankas tolaik sniegto pakalpojumu skaidrojums un unikālas dokumentu kopijas, kā arī laikrakstu publikācijas un attēli.

Latvijas Bankas Daugavpils nodaļa bija lielākā no bankas nodaļām Latgalē. Tā piedāvāja pilnu spektru iekšzemes operāciju (pakalpojumu) un apkalpoja tirgotājus, rūpniekus, lauksaimniekus, pilsētas un lauku kredītsabiedrības un iedzīvotājus plašā apkaimē ne tikai Daugavpils apriņķī, bet arī tālākā apkārtnē.

Daugavpils nodaļu vispirms vadīja Jānis Stalbovs, kurš ātri vien tika aizcelts darbā uz Latvijas Bankas Centrāli Rīgā un vēlāk kļuva par ilggadēju Latvijas Bankas direktoru. Savukārt par ilggadēju un veiksmīgu Daugavpils nodaļas pārvaldnieku strādāja Visvaldis Oglevics. Viņš dzimis Zemgalē, bet kļuvis par Latgales patriotu. To apliecina viņa aktīvā sabiedriskā darbība Daugavpilī un gatavība pārstāvēt latgaliešu intereses valsts mērogā, kandidējot 3. saeimas vēlēšanās no Latgales Latviešu Apvienības saraksta.

Ar Daugavpili saistīti arī Rihards Zariņš, mūsu valsts pirmās naudas krātuves vadītājs un vairāku naudas zīmju dizaina autors, un Latvijas Bankas Ventspils nodaļas vadītājs Ansis Neretnieks – Zariņš mācījies, bet Neretnieks strādājis Grīvas vācu skolā, kuras vietā mūsdienās darbojas J. Raiņa Daugavpils pamatskola.

 

Ar izstādi Latgales Centrālajā bibliotēkā var iepazīties no 1. līdz 21. novembrim.

Informāciju sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

654 76345

kristine.kokina@lcb.lv