⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Izsludina konkursu Mūžizglītības programmas projektu iesniegumiem

15.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2013. gada konkursu projektu iesniegumiem vairāk nekā 30 projektu veidos jeb aktivitātēs Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Žana Monē unCaurviju apakšprogrammās. Tās aptver dažāda veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklu veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

Comeniusprogrammā konkurss ir atvērts astoņu veidu projektiem skolu izglītības attīstībai, Leonardo da Vinci – septiņu veidu sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības projektiem, Erasmus – sešu veidu projektiem augstākajā izglītībā, Grundtvig – desmit veidu projektiem pieaugušo izglītībā, Caurviju programmā – mācību braucieniem informācijas, pieredzes un ideju apmaiņai starp izglītības vadošajiem speciālistiem, kā arī Žana Monē programmā Eiropas integrācijas jautājumu risināšanai.

„Mūžizglītības programma turpina nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem pilnveidot sevi – iegūt jaunas prasmes un zināšanas, iepazīt citas kultūras, kā arī attīstīt talantus. Projektos seniori mācās valodas un IT prasmes, skolēni iepazīst citu Eiropas skolu ikdienu un audzēkņus, pedagogi apgūst zināšanas kursos, konferencēs, studenti un akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās Erasmus aktivitātēs,” atklāj VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta direktore Ennata Kivriņa, atskatoties uz iepriekšējo projektu konkursu.

Eiropas Komisija (EK) līdzīgi kā iepriekšējos gados ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus iesniegumu iesniegšanas termiņus – no 2012. gada decembra līdz pat 2013.gada oktobrim, turklāt vairāku veidu projektiem pieteikumi jāiesniedz VIAA, savukārt daļai projektu – EK.

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams doties sagatavošanas vizītēs. Arī visu programmu sagatavošanas vizītēm ir vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Vairāk informācijas par programmām un iesniegumu pieņemšanas termiņiem VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Mūžizglītības programma”.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis; Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice; ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija un noteiktās aktivitātēs – Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija.

ES Mūžizglītības programma nodrošina plašas sadarbības iespējas, aptverot visus izglītības veidus un līmeņus un mērķgrupas jebkurā vecumposmā, lai caur mūžizglītību sekmētu uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos. Tā veicina pieredzes apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām un institūcijām programmas dalībvalstīs. Programmas darbību Latvijā administrē VIAA.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv