⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Izsludina konkursu Erasmus projektu pieteikumiem

Izsludina konkursu Erasmus projektu pieteikumiem
22.10.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.

“Ar gandarījumu varam atzīmēt, ka tiek izsludināts jau otrais jaunās Erasmus+ programmas pieteikumu konkurss. Pirmais konkurss noslēdzies, interese bija ļoti liela – saņemti un izvērtēti 355 projekti, no kuriem 137 apstiprināti finansēšanai un uzsākta to īstenošana. Šajā konkursā īpaši gaidām jaunpienācējus, proti, iestādes, kas līdz šim nav īstenojušas starptautiskus izglītības projektus. Nākamajos programmas gados pieejamais finansējums tikai palielināsies, tāpēc kuplināt finansējuma saņēmēju loku būs svarīgi arī turpmāk. Gaidām arī augstāko izglītības iestāžu projektu pieteikumus starptautiskās mobilitātes aktivitātē uz Erasmus+ partnervalstīm 10 pasaules reģionos (Austrumu partnerības valstis, Āzija, Latīņamerika, ASV, Kanāda, Austrālija, Japāna u.c.), kurā konkurss šogad tiek izsludināts pirmo reizi,” atklāj Dita Traidās, VIAA direktore.

Jaunajā konkursā pretendenti – juridiskas personas – var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai, iepriekš iepazīstoties ar Erasmus+2015. gada konkursa vadlīnijām.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Pamatdarbība Nr.1:

  • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla mobilitāte – 2015. gada 4. marts;
  • Erasmus Munduskopīgo maģistra programmu īstenošana – 2015. gada 4. marts;

Pamatdarbība Nr.2:

  • stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2015. gada 30. aprīlis;
  • zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2015. gada 26. februāris;
  • kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs- 2015. gada 10. februāris;

Jean Monnetdarbības:

  • moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts institūcijām un asociācijām, tīkli, projekti – 2015. gada 26. februāris.

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

VIAA atbilstoši kompetencei (skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un mācību jomā) organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatiet EK mājaslapā, kā arī VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. 

Programmā Erasmus+ apvienotas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu – Erasmus(augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Comenius (skolu izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā.

Papildu informācija:
Linda Kapustinska,
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības attīstības aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv