⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Iraīdas Grigorjevas un Natālijas Petrovskas ežu kolekcija Latgales Centrālajā bibliotēkā

29.04.2014

Laikam grūti būtu atrast cilvēku, kurš ezi nepazīst, un katram droši vien šķiet, ka par šo dzīvnieku jau nu gan viņam viss ir zināms… Ezis starp zīdītājiem – līdzīgi kā baltais stārķis starp putniem – izsenis izraisījis ļaudīs simpātijas, bieži pieminēts tautasdziesmās, pasakās. To varētu izskaidrot ar ezīšu vēlēšanos apmesties uz dzīvi cilvēku tuvumā: ne vien lauku viensētās un ciematos, bet arī pilsētu, pat lielu pilsētu, nomalēs, dārzos, parkos, apstādījumos.

Šoreiz uz veselām divām nedēļām ezis ir apmeties Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas lasītavā!!!

Labsirdīgu, apaļīgu, ar gudru skatienu, ar simpātisku, mazliet uzrautu purniņu – tādu ezi zīmē vai veido mākslinieki, bet Iraīda Grigorjeva un Natālija Petrovska vairāku gadu garumā ir savākušas ievērojamu ežu kolekciju, kuru visi interesenti var apskatīt no 28. aprīļa līdz 11. maijam Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas lasītavā.

Būsiet mīļi gaidīti!

Informāciju sagatavoja:
LCB periodikas nodaļas vadītāja
Skaidrīte Daukšte
tālr.: 65476345
e-pasts: skaidrite.daukste@lcb.lv