⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Informatīvs seminārs Latgales Centrālajā bibliotēkā

02.12.2011

2011. gada 7.decembrī no plkst.13.00 – 16.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru tiek organizēts informatīvs seminārs: „Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius un Mācību braucienu programma”.

Semināra programma

13.00 – 13.30  Dalībnieku reģistrācija un kafija

13.30 – 14.20 Comenius programmas piedāvājums skolām un skolu izglītībā iesaistītajiem; Mācību braucieni pieredzes apmaiņai izglītības nozares vadošajiem speciālistiem
Baiba Sermuliņa, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Comeniusun Mācību braucienu nodaļas vadītāja

14.20 – 14.40 Skolu daudzpusējās partnerības projekts Daugavpils Valsts ģimnāzijā 2009-2011.
Kristīne Matašova un Laura Kārkliņa, Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolnieces.

14.40 – 14.55 Profesionālās pilnveides kursu pieredze Lielbritānijā
Jeļena Podmišaņina, Daugavpils 9.vidusskolas skolotāja

14:55 – 15:10 Dalība Mācību braucienos un to organizēšanas pieredze
Gunta Mālniece, Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore

15.10 – 15.40 eTwinning – Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
Baiba Suseja, V/A Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmu daļa, eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komunikācijas speciāliste

15.40 – Jautājumi un atbildes

Informāciju var saņemt pie
LCB vadītājas vietnieces
Dz.Stupānes
Tālr. 65476341
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv