⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Informatīvs pasākums skolēniem “Brothers in Arms” Daugavpilī

Informatīvs pasākums skolēniem “Brothers in Arms” Daugavpilī
25.01.2017

2017. gada 23. un 24. janvārī Daugavpilī viesojās ASV armijas 173. aviācijas brigādes leitnants Ivans Ivaščenko un Latvijas Zemessardzes Studentu Bataljona zemessargs un ASV vēstniecības pārstāvis Nils Students. Divu dienu laikā viņi apciemoja piecas skolas ar interesantu un interaktīvu lekciju “Brothers in Arms”.

Nila Studenta un Ivana Ivaščenko lekcija “Brothers in Arms” iepazīstināja ar abu karavīru personīgiem dzīves ceļiem un to saikni ar militāro dienestu, NATO un Latvijas pienākumiem un privilēģijām NATO aliansē. Prezentācijas laikā jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā, kas noritēja angļu valodā. Pirms Daugavpils vizītes līdzīgi pasākumi tika rīkoti Nautrēnos, Ciblā, Zilupē, Kārsavā, Dagdā, Krāslavā, Viļānos, un Ludzā, kur abus karavīrus sagaidīja ar lielu interesi un viesmīlību.

Pasākumus “Brothers in Arms” Daugavpilī rīkoja ASV vēstniecība Rīgā sadarbībā ar LCB ASV centru.

Informāciju sagatavoja
LCB ASV Informācijas centra koordinatore
Natālija Oševerova
Tālr.: 654 22483
e-pasts: natalija.oseverova@lcb.lv