⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Grāmatas prezentācija: Krievu dzeja Latvijā 20.–21. gadsimta mijā

Grāmatas prezentācija: Krievu dzeja Latvijā 20.–21. gadsimta mijā
26.08.2014

Dzejas dienas sagaidot, 2014. gada 29. augustā plkst. 18.00 Daugavpils Kultūras pilī notiks grāmatas atklāšanas svētki. Pasākumā tiks prezentēta jaunizdotā dzejas antoloģija divos sējumos «Русская поэзия Латвии: Конец ХХ – начало ХХI века» / „Krievu dzeja Latvijā: Divdesmitā un divdesmit pirmā gadsimta mija” (redaktors Aleksandrs Jakimovs).

Izdevuma veidotāju mērķis bija sniegt lasītājiem vispusīgu priekšstatu par krievu laikmetīgās dzejas daudzajām šķautnēm Latvijā, izgaismojot dzejnieku poētisko pasaules uztveri un estētiskos pārdzīvojumus. Grāmatā ietvertie darbi tapuši periodā no 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām. Tas ir laiks, kad Latvijas valstī risinājās fundamentāli pārmaiņu procesi, un tiem sekojošā sabiedriskās domas viļņošanās neapšaubāmi rada atbalsi arī dzejnieku daiļradē. Kā norāda krājuma redaktors Aleksandrs Jakimovs, viens no tā radītāju galvenajiem mērķiem bija dot lasītājam iespēju sajust sava laikmeta straujo elpu. Arī krājuma priekšvārda autors Jānis Urbanovičs kā galveno krājuma panākumu atzīmē to, ka sastādītājiem ir izdevies parādīt unikālajā dzejas antoloģijā iekļauto autoru dziļi personisko attieksmi pret apkārtējās vides norisēm, pret savu laiku un nācijas likteni.

Zīmīgi, ka izdevumā ir ietverti ne tikai oriģināli sacerējumi, bet arī latviešu un latgaliešu lirikas atdzejojumi krievu valodā. Varam būt lepni, ka Latgali un Daugavpili krājumā pārstāv vesela autoru plejāde: Zenons Burijs, Jevgeņijs Golubevs, Aleksejs Guziks, Linda Kilevica, Faina Osina, Anna Rancāne, Joņs Ryučāns, Tatjana Ruskule, Aleksejs Solovjovs, Ruslans Sokolovs, Staņislavs Volodko, Aleksijs Žilko u.c.

Dzejas antoloģijas metiens ir 10 tūkstoši eksemplāru. Tas tapis par privātu ziedotāju līdzekļiem ar Ludzas novada domes finansiālu atbalstu. Paredzams, ka antoloģija netiks laista pārdošanā, bet izplatīta kā dāvinājums izglītības iestādēs, kultūras biedrībās un publiskajās bibliotēkās. Deviņi izdevuma eksemplāri ir dāvināti arī Latgales Centrālajai bibliotēkai un tās filiālēm. Bibliotēku lietotāji ar šo unikālo izdevumu varēs iepazīties jau septembrī.

Informāciju sagatavoja
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
tālr.: +371 65476344
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv