⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Grāmatas “Grymstušōs saleņas” prezentācija

Grāmatas “Grymstušōs saleņas” prezentācija
13.01.2016

2016. gada 19. janvārī plkst. 17.30 Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) pasākumu telpā notiks Helenes Laurinovičas-Pronevskas grāmatas “Grymstušōs saleņas” prezentācijas pasākums. Grāmatu 2015. gada nogalē izdevusi Daugavpils Latgaliešu biedrība ar Daugavpils pilsētas un novada domes finansiālu atbalstu.

Latgaliešu autore un sabiedriskā darbiniece Helene Laurinoviča-Pronevska (1898-1969) dzimusi un augusi Līksnas pagasta Jaunušānu ciemā. Mācījusies Pēterburgas sieviešu ģimnāzijā, studējusi Jekaterinodaras augstskolā. 1920. gadā atgriezusies dzimtenē, iestājusies Latvijas Universitātē, darbojusies Latgales studentu sabiedriskajās organizācijās. Pēc apprecēšanās ar Jāzepu Laurinoviču apmetusies Rēzeknē. 1944. gadā atraitnēs palikusī Helene kopā ar dēliem devās emigrācijā. 1950. gadā nokļuva Kalifornijā, kur paralēli maizes darbam pievērsās rakstniecībai un glezniecības studijām.

Trimdas periodiskajos izdevumos publicēta Helenes Laurinovičas-Pronevskas īsproza un dzeja latgaliešu valodā. Viņas literārā mantojuma centrā ir divi autobiogrāfiski romāni – “Grymstušōs saleņas” (1964) un “Pasauļs līsmōs” (1981). Šie atmiņu tēlojumi ir vērtīgs latgaliešu valodas un kultūrvēstures piemineklis par Latgales zemnieku dzīvi Līksnas pagastā 20. gadsimta sākumā, par tur dzīvojošiem cilvēkiem un dzimtām.

Romāna “Grymstušōs saleņas” jauno, 2015. gada izdevumu papildina Helenes Laurinovičas-Pronevskas līdz šim nepublicēti dzejoļi, kā arī latgaliešu grāmatizdevēja un literāta Vladislava Lāča un vēsturnieču Beātas Krajevskas un Felicijas Sardiko veltījumi autores piemiņai.

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476344
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv