⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Grafikas darbu izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā

Grafikas darbu izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā
13.05.2013

Daugavpils Mākslas dienu 2013 „Vienoti dažādībā ” ietvaros būs skatāma Daugavpils Universitātes Mūzikas un Mākslu fakultātes studiju programmu „Datordizains” un „Māksla” 3. kursa studentu grafikas darbu izstāde „#YOLO” jeb „You Only Live Once” (no angļu val. Tu dzīvo tikai vienreiz) Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā no 15. maija līdz 4. jūnijam.

Izstādītie darbi veikti studiju kursa „Grafika” ietvaros, un tie ir veidoti dažādās mācību procesa laikā apskatītās grafikas augstspiedes (linogriezums, kologrāfija, monotipija) un dobspiedes (sausā adata) tehnikās, autortehnikās un datorgrafikā. Pateicoties Daugavpils Universitātē esošajam aprīkojumam (grafikas spiedei), studentiem ir iespējas ne vien rast ieskatu grafikas mākslas tehniku daudzveidībā, bet arī turpināt padziļināti apgūt šo mākslu maģistrantūras studijās, kas tiek veiksmīgi realizētas sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmiju, mākslinieci Ilzi Lībieti un ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centra atbalstu un Daugavpils Universitātes docentu, grafiķi Māri Čačku.

Jaunie mākslinieki šīs izstādes nosaukumam izvēlējās šobrīd jauniešu vidū populāro abreviatūru „#YOLO”. Manuprāt, tas atspoguļo jaunības degsmi, šodienas laika straujo ritumu ar nosacītu „atbildības piegaršu”.

Studentu sākotnējais uzdevums bija izveidot astoņu grafikas darbu kolekciju, meklējot sev vistuvāko tematiku, kas atspoguļotu autora uzskatus par kādu no viņam pašam aktuālu tēmu. No tiem viens tika atlasīts šai izstādei.

Daļa autoru savos darbos atspoguļoja tēmas, kas saistītas ar cilvēka jūtu un pārdzīvojumu pasauli, citi pievērsās aktuālajām dabas un ekoloģijas problēmām. Kopumā izstādē skatāmi 25 jauno autoru darbi.

Pateicos visiem studentiem par darbu, Latgales Centrālajai bibliotēkai, DU MMF Mākslas un dizaina katedrai par atbalstu, ar cieņu, studiju kursa „Grafika” docētāja Mairita Folkmane.