⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Elektroniskās grāmatas Latgales Centrālajā bibliotēkā

Elektroniskās grāmatas Latgales Centrālajā bibliotēkā
24.10.2012

 

   Lai popularizētu lasīšanu bērnu un jauniešu vidū un integrētu jaunās inovatīvās tehnoloģijas publisko bibliotēku darbā, Latgales Centrālajā bibliotēkā projekta “Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)” ietvaros tika iegādāti 10 planšetdatori vairāku simtu digitalizēto grāmatu lasīšanai.
   Elektroniskās grāmatas ir pieejamas gan viedtālruņos, gan datoros, gan arī speciālajos e-grāmatu lasītājos un planšetdatoros, kas lasāmas tikai digitālā formātā. Planšetdatoros un e-grāmatu lasītājos ērta opcija ir burtu palielināšana vai samazināšana un displeja pielāgošana vertikālai vai horizontālai teksta lasīšanai atbilstoši lietotāja vēlmēm. E-grāmatās arī ir attēli, nodaļas un numurētas konkrētas lappuses, kas planšetdatoros tiek šķirtas uz priekšu ar skārienjūtīgā ekrāna palīdzību. Planšetdatori ir ietilpīgi, vienā tāda veida datorā iespējams lejupielādēt veselu grāmatu plauktu!

   Pašlaik visu vecumu bibliotēkas lietotāji ar e-grāmatu kolekciju var iepazīties Latgales Centrālās bibliotēkās lasītavā 2.stāvā un periodikas lasītavā 3.stāvā. Bērniem un jauniešiem, arī pieaugušajiem bibliotēkas lasītājiem digitālā veidā ir pieejama kā daiļliteratūra, tā arī plaša nozaru literatūra un mācību grāmatas. Interesentiem būs iespēja lasīt romānus, detektīvus, stāstus, pasakas, iepazīties ar tūrisma ceļvežiem un plašu uzziņu literatūras klāstu latviešu, krievu, poļu, angļu, vācu un citās valodās. Elektronisko grāmatu kolekcija laika gaitā tiks papildināta un pilnveidota atbilstoši bibliotēkas lietotāju vēlmēm un interesēm. E-grāmatu kolekcija tiks izmantota dažādos pasākumos arī LCB filiālbibliotēkās, lai veicinātu lasītinteresi bērniem un jauniešiem visā pilsētā.
E-grāmatu piedāvājumu var atrast LCB e-katalogā.

Nāciet un izmantojiet jauno bibliotēkas pakalpojumu!

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inese Vaivare
tālr.: 65476344
e-pasts: inese.vaivare@lcb.lv