⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina jauniešus iesniegt praktiskas idejas vides jautājumu risināšanai konkursam Tava ideja zaļai rītdienai!

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina jauniešus iesniegt praktiskas idejas vides jautājumu risināšanai konkursam Tava ideja zaļai rītdienai!
27.02.2012

Lai rosinātu jauniešus iesaistīties vides projektos, veicinātu izpratni par vides problēmām un atbalstītu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstību, no 24.februāra līdz maijam notiks Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstīts konkurss vidusskolu jauniešiem Tava ideja zaļai rītdienai!

EK pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka uzsver: „Konkursā Tava ideja zaļai rītdienai! vēlamies sagaidīt no jauniešiem praktiski īstenojamas idejas un projektus, kas varētu ieinteresēt vides jomas uzņēmējus, pašvaldības vai citas institūcijas. Mēs sagaidām idejas, kas risinātu vides problēmas savā apkārtnē, pilsētā, valstī un varbūt pat visā Eiropā. Vides aizsardzība ir visas Eiropas politikas prioritāte, bet to īstenot vienmēr iespējams tikai katrā konkrētajā vietā. Tāpēc svarīgi, lai par to domātu un aktīvi rīkotos ne tikai politiķi un ierēdņi, bet katrs cilvēks”.

Konkursa eksperts, vides žurnālists Māris Olte uzskata: „Šobrīd vairāk nekā jebkad cilvēki visā pasaulē mācās domāt ne tik par sevi un savu labumu, bet arī par pasauli sev apkārt. Aicinu arī jauniešus būt līdzatbildīgiem un nestāvēt malā!”

Vidusskolēni tiek aicināti iesniegt projektus ar idejām un risinājumiem, kā samazināt cilvēku darbības ietekmi uz apkārtējo vidi vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana.

Konkurss noritēs divās kārtās – pirmajā kārtā no 24. februāra līdz 20.martam vidusskolēni aicināti aizpildīt anketas, kur īsumā aprakstītu savas idejas un to aktualitāti. Otrajā kārtā no 2.aprīļa līdz 2.maijam paredzēts iesniegt jau detalizētāk izstrādātus projektus. Maija beigās notiks konkursa noslēgums Eiropas Savienības mājā. Galvenā balva konkursa uzvarētājam būs dators, bet finālistiem – apmaksāts brauciens uz Briseli.

Konkurss Tava ideja zaļai rītdienai! tiek organizēts sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pasaules Dabas fondu, sabiedriskā labuma biedrību homo ecos:, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Vides Investīciju fondu, Latvijas Vides pārvaldības asociāciju, vides konsultāciju uzņēmumu SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, SIA Ekodoma, kuru pārstāvji aicināti piedalīties konkursa žūrijas komisijā, kā arī ar vides žurnālistu Māri Olti un portālu www.e-klase.lv.        

Vairāk informācijas par konkursu var atrast mājaslapā www.esmaja.lv