⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

E-Prasmju nedēļa Latgales Centrālajā bibliotēkā

12.05.2011

 

 

LCB  e-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par iespējām e-prasmju apgūšanā un pielietošanā, e-pakalpojumu izmantošanā,  informēt, kur un kā pielietot jau esošās e – prasmes, uzlabot tās, uzzināt par valsts sniegto pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

E-prasmju nedēļas norises laiks no  28. februāra līdz 5. martam

E-prasmju nedēļas ietvaros Latgales Centrālā bibliotēka
un  filiālbibliotēkas piedāvā šādus pasākumus

1.marts:

 • E-prasmju stunda : „Es meklēju informāciju” (8.-9.kl. skolēniem)Jaunbūves filiālbibliotēkā;

2.marts:

 • Bibliotekārā stunda: „e- prasmes bibliotēkā” (7.-8.kl. skolēniem) Bērnu bibliotēkā „Zīlīte”;

3.marts:

 • E-prasmju stunda: „Apgūsim datorprasmes” (4.kl. skolēniem) Pārdaugavas filiālbibliotēkā;
 • Diskusija:  „Vai proti sameklēt vērtīgu informāciju?” (4.-5.kl.skolēniem), Ceriņu filiālbibliotēkā;
 • Prezentācija LCB un filiālbibliotēku darbiniekiem: „Informācijas drošība interneta vidē”, Latgales Centrālajā bibliotēkā;

4.marts:

 • Virtuāla ekskursija : „Esi drošs interneta vidē!” (5.-7.kl.skolēniem) Piekrastes filiālbibliotēkā;
 • Pieaugušo apmācības datoru un interneta lietošanā,  Piekrastes filiālbibliotēkā;

28., 2., 5. martā:

 • Senioru apmācības datoru un interneta lietošanā, Latgales Centrālajā bibliotēkā.

 Aicinām visus interesentus sekot tiešraidēm:
Latgales Centrālajā bibliotēkā,
Rīgas ielā 22a, lasītavā,

28. februāris: E-prasmju nedēļas atklāšana

 • 12.00 – 14.00  Atklāšanas apaļā galda diskusija
 • 14.30 – 16.30  Apaļā galda diskusija jauniešiem

3.marts: apaļā galda diskusija un demonstrācijas

 • Esi e-prasmīgs“– sadarbībā ar EM un LIAA
 • E-komercijas seminārs ES Mājas telpās, paredzēta Interneta tiešraide
 • Web lapu veidošana, e-marketings
 • E-komercija
 • E-pakalpojumi uzņēmējiem sadarbībai ar valsti
 • E-rīki uzņēmuma efektivitātes celšanai

4.marts: E-prasmju nedēļas noslēguma konference “E-prasmīga sabiedrība – ieguldījums nākotnē!”

Dalībnieki:ministri, politikas veidotāji, nozares pārstāvji, sadarbības partneri.

Mērķis:sniegt viedokli par esošo situāciju un tālāko e-prasmju apmācību veicināšanu, auditorijas piesaistīšanu. Diskutēt par e-prasmju nozīmi sabiedrības izglītošanā un integrēšanā informācijas sabiedrībā saistībā ar Eiropas Digitālo Programmu. Sniegt pirmo informāciju par e-prasmju nedēļās rezultātiem.