⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

E-prasmju nedēļā bibliotēkas visā Latvijā piedāvā plašu un daudzveidīgu programmu

21.03.2012

 

 

No 26. marta līdz 30. martam Latvijā notiks Eiropas e-prasmju nedēļa 2012, kuras laikā šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas Savienības informatīvās kampaņas European e-skills week 2012 ietvaros. European e-skills week 2012 organizē Eiropas Savienības Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Direktorāts (DG Enterprise and Industry) ciešā sadarbībā ar Digital Europe un European Schoolnet. Latvijā e-prasmju nedēļa notiek jau trešo reizi un to koordinē Latvijas Informāciju un Komunikāciju tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). 

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”  ir viens no šī projekta nacionālajiem partneriem sadarbībā ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Ļoti aktīvi e-prasmju nedēļas projektā iesaistījušās Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas, piedāvājot daudzveidīgu e-prasmju apmācību programmu iedzīvotājiem ar  dažādu datorlietošanas zināšanu līmeni dažādām vecuma grupām (programma skatāma e-prasmju nedēļas mājaslapā http://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/-Pasakumi2012.aspx ). Īpaša uzmanība tiks pievērsta skolu jauniešu un sociāli mazaizsargāto grupu – bezdarbnieku un pensionāru – apmācībai datorprasmēs un e-pakalpojumu lietošanā. Vairākās bibliotēkās atsevišķi tiek uzrunāti bērnu vecāki, ģimenes un mājsaimnieces, piedāvājot iepazīt iespējas, kuras piedāvā datori un internets bibliotēkās.

E-prasmju nedēļas laikā katru dienu bibliotēkās visā Latvijā notiks dažādas nodarbības un apmācības –  studentiem, skolēniem un uzņēmējiem tiks piedāvāts apgūt iemaņas darbā ar bibliotēkās esošajiem resursiem, elektronisko katalogu un datu bāzēm; sākumskolēni un bērnu vecāki tiks iepazīstināti ar izglītojoši izklaidējošajām programmām un datorspēlēm internetā; īpaši senioriem daudzviet tiks piedāvātas konsultatīvas nodarbības un tematiskas pēcpusdienas par personības pilnveidei un pašizglītošanai veltītas informācijas meklēšanas iespējām tīmeklī. Tāpat bibliotēkās interesentiem piedāvās apmācības datorlietošanas pamatprasmēs un sadzīvē nepieciešamo e-pakalpojumu lietošanā – rēķinu nomaksāšanā, CV un motivācijas vēstuļu sagatavošanā, e-paraksta lietošanā, CSDD e-pakalpojumos. Bibliotēku apmeklētājiem tiks stāstīts par drošību internetā, un visas vecuma grupas tiks aicinātas pārbaudīt savas e-prasmes dažādos testos un konkursos ar izglītojoši izklaidējošu ievirzi.

Par e-prasmju nedēļu:

Eiropas e-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē. Plašāka informācija par e-prasmju nedēļu lasāma vietnē www.eprasmes.lv.

Informāciju sagatavoja:
v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilma Elsberga
Tālr.7844902, 29119713
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv; www.kis.gov.lv