⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils un Zarasu bibliotekāru seminārs Lietuvā

Daugavpils un Zarasu bibliotekāru seminārs Lietuvā
28.09.2012

 

   Projekta “Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)” ietvaros 20 Daugavpils bibliotekāri divas dienas piedalījās mācību seminārā „Jaunās informācijas tehnoloģijas: publisko bibliotēku loma sabiedrībā” Zarasu bibliotēkā.
   Pirmajā semināra dienā Vilņas Universitātes Komunikāciju fakultātes docente Zinaida Manžuh semināra dalībniekus iepazīstināja ar kultūras mantojuma digitalizācijas pakalpojumu popularizēšanas iespējām interneta vidē. Docente aktualizēja arī jautājumu par publisko bibliotēku lomu mūsdienu sabiedrībā, par bibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem un digitalizētajiem informācijas resursiem. IT un interneta mārketinga speciālists Deividas Talijunas dalījās pieredzē par elektronisko grāmatu veidošanu un izdošanu, to piedāvājumu un pieprasījumu Lietuvā.

   Otrajā semināra dienā tika organizētas izbraukuma sesijas uz Ignalinas, Antaleptes un Dusetu publiskajām bibliotēkām, kur bibliotekāri iepazinās ar to telpām, krājumiem, sniegtajiem pakalpojumiem un pieejamo informācijas resursu klāstu. Semināra dalībnieki, iepazīstoties ar kolēģu darba metodēm, guva praktisku pieredzi bērnu un jauniešu lasītveicināšanas pasākumu organizēšanā.
   Semināra gaitā notika arī praktiskās nodarbības. Bibliotekāriem bija iespēja dalīties uzkrātajā darba pieredzē visu vecumu bibliotēkas lietotāju apkalpošanā. Dalībnieki apguva jaunas profesionālās prasmes, kas attīstīs inovatīvas un radošas idejas turpmākajā darbā. Seminārs deva iespēju veidot savstarpējus kontaktus turpmākai sadarbībai projekta ietvaros.
 

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inese Vaivare
tālr.: 65476344
e-pasts: inese.vaivare@lcb.lv