⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils skolēni piedalās ANO Simulācijas spēlē

Daugavpils skolēni piedalās ANO Simulācijas spēlē
20.04.2016

14. aprīlī ASV Vēstniecība Rīgā rīkoja ANO Simulācijas spēli vidusskolēniem “Model UN”, kur tika aicinātas piedalīties arī 7 komandas no Daugavpils. Ar LCB ASV Informācijas centra un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu savas spējas risināt globālās problēmas devās parādīt komandas no četrām Daugavpils skolām: Daugavpils 9. vidusskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja.

“Model UN” ir populāra un pasaulē izplatīta spēle, kurā skolēni modelē Apvienoto Nāciju Organizācijas darbību un pieņiem lēmumus par pasaulē aktuālām problēmām. Katras komandas uzdevums ir izvēlēties ANO valsti, izpētīt tās ģeogrāfiju, ekonomiku un politiku, izskatīt simulācijai piedāvāto rezolūciju un izstrādāt savas valsts pozīciju. Sēdes laikā katra komanda izsaka savas valsts viedokli, piedalās kopīgā diskusijā un balso par vai pret rezolūciju. Spēles moderatores lomu uzņēmās ASV Vēstniecības Misijas vadītājas vietniece Šarona Hadsone-Dīna. Šogad piedāvātā tēma skāra bēgļu jautājumu. Spēlē piedalījās 17 komandas no Rīgas, Dobeles un Daugavpils. Dalībnieki prezentēja savu nostāju angļu valodā.

Daugavpils skolēni parādīja labu sagatavotību un teicamas angļu valodas prasmes. Pēc spēles skolēniem tika piedāvāta ekskursija, kuras laikā viņi ne tikai iepazina vēstniecības darbību, bet arī aplūkoja tās iespaidīgo mākslas darbu kolekciju. Vizīte Rīgā noslēdzās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējumu.

Informāciju sagatavoja:
LCB ASV Informācijas centra koordinatore
Natālija Oševerova
Tālr.: 65422483
e-pasts: natalija.oseverova@lcb.lv