⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils publiskās bibliotēkas pakāpeniski atsāk apkalpošanu klātienē

Daugavpils publiskās bibliotēkas pakāpeniski atsāk apkalpošanu klātienē
14.05.2020

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles no 18. maija pakāpeniski atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot atsevišķus bibliotekāros pamatpakalpojumus un nosakot to saņemšanas nosacījumus, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, drošības pasākumus un Kultūras ministrijas izstrādāto sanitāro protokolu.

Bibliotēkas sniegs šādus pakalpojumus: informācijas resursu pieņemšana un izsniegšana, uzziņu un konsultāciju sniegšana, piekļuve datorpakalpojumiem.

Drošības apsvērumu dēļ apmeklētāju uzturēšanās laiks bibliotēkā tiek ierobežots līdz 30 minūtēm. Bibliotēkas informēs par cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties telpās, un nepieciešamības gadījumā apmeklētāju plūsma var tikt regulēta.

Brīva pieeja plauktiem ar informācijas resursiem (grāmatām, žurnāliem, CD un DVD diskiem, spēlēm) pagaidām netiek atjaunota. Interesējošos izdevumus lietotājiem sameklēs un izsniegs bibliotekāri.

Lietotāji tiek aicināti iespēju robežās iepriekš sagatavoties bibliotēkas apmeklējumam, noskaidrojot interesējošos informācijas resursus LCB elektroniskajā katalogā.

Ar bibliotekāra piešķirto lietotājvārdu un paroli var attālināti rezervēt grāmatas un citus izdevumus savā elektroniskā kataloga lietotāja profilā “Mana bibliotēka”. Pasūtīt nepieciešamos izdevumus var arī, zvanot vai rakstot uz savas bibliotēkas e-pastu. Bibliotēku kontaktinformācija šeit.

No lietotājiem pieņemtie informācijas resursi tiek ievietoti 72 stundu karantīnā un kļūst pieejami citiem lietotājiem tikai pēc karantīnas termiņa beigām.

Grāmatu un žurnālu izmantošana uz vietas pagaidām netiek nodrošināta, taču ir iespēja nepieciešamos materiālus nokopēt vai ieskenēt. Skenēšana tiek nodrošināta tikai no bibliotēkas krājumā esošajiem informācijas resursiem.

Rēķinu apmaksai, steidzamu e-pastu nosūtīšanai un informācijas meklēšanai ir iespēja izmantot bibliotēkas datoru ar interneta pieslēgumu. Datorpakalpojumi katrai personai ir pieejami līdz 30 minūtēm dienā. Datoru skaits bibliotēkās ir ierobežots.

Ienākot bibliotēkā, apmeklētājiem jādezinficē rokas ar bibliotēkā pieejamajiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Uzturoties bibliotēkas telpās, jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem (izņemot starp vienai mājsaimniecībai piederīgajiem) un jāseko bibliotēkas darbinieku norādījumiem, kā arī telpā izvietotajām informācijas zīmēm.

Lietotājiem arī turpmāk tiks nodrošināti attālinātie pakalpojumi (attālināta reģistrēšanās par bibliotēkas lietotāju, piekļuve datubāzēm un 3td e‑GRĀMATU bibliotēkai, informācijas skenēšana un saņemšana uz elektronisko pastu). Sīkāk par attālinātajiem pakalpojumiem – šeit.

Lietotāju apkalpošana Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs no 18. maija līdz 31. augustam notiks pēc šāda darba grafika:


18. maijs
otrdiena-piektdiena
sestdiena
svētdiena, pirmdiena
Latgales Centrālā bibliotēka
10.00-19.00
10.00-19.00
10.00-17.00
brīvdiena
Filiāles
11.00-18.00
11.00-18.00
10.00-17.00
brīvdiena

Lietotāji tiek aicināti izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt bibliotēku, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai noteikta izolācija dzīvesvietā. Personām ar slimības pazīmēm apkalpošana bibliotēkā var tikt atteikta. Izturēsimies atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību un rūpēsimies par sev un citiem drošu un patīkamu bibliotēkas apmeklējumu!

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga Gedžūne
65476345
inga.gedzune@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv