⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils pilsētas bibliotēkās tuvojas noslēgumam lasītveicināšanas akcija „Skaistā vasara bibliotēkā”

22.08.2012

Vasara ir paskrējusi vēja spārniem, un līdz ar to noslēgumam tuvojas arī lasītveicināšanas akcija „Skaistā vasara bibliotēkā”. Kopā akcijā iesaistījās 577 bērni. Pilsētas bibliotēkās visu vasaru bērniem bija iespēja piedalīties tematiskajos pasākumos, apmeklēt radošās darbnīcas, spēlēties un caur rotaļu iepazīt grāmatu un tās varoņus. Pasākumu tēmu spektrs bija ļoti plašs – grāmatu varoņi, augi, dzīvnieki, tuvās un tālās zemes. 

23. augustā visās Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs notiks noslēguma pasākums, kurā tiks veikts kopsavilkums par akcijas norisi, kā arī tiks apbalvoti visaktīvākie akcijas dalībnieki.

Vasarā visrosīgākie bija LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas lasītāji – kopumā akcijā “Skaistā vasara bibliotēkā” piedalījās 301 bērns. Daudz apmeklētāju bibliotēka cer sagaidīt arī noslēguma pasākumā “Viens labs darbiņš bibliotēkai”, jo tas tiks veltīts bibliotēkas 10 gadu jubilejai. Bērniem būs iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, kurā varēs izgatavot dažādus suvenīrus. Bibliotēka pateicas saviem lasītājiem par lielo atsaucību, bet bērni ir pateicīgi arī savu mikrorajonu bibliotēkām par jaukajiem pasākumiem, kas notika  bibliotēkās visas vasaras garumā.

“Jautrās stundas” 23.augustā notiks LCB filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”. Bērnus gaida aizraujošas literatūras, zīmēšanas, dabaszinību un matemātikas stundas. Lūk, šeit tad arī būs iespēja parādīt savu erudīciju, attapību un humora izjūtu.

Akcijā „Skaistā vasara bibliotēkā” piedalīties ļoti patika bērniem no LCB filiāles Pārdaugavas bibliotēkas. Viņi cer, ka akcija turpināsies arī nākamgad.

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas akcijas dalībniekiem noslēguma pasākumā būs iespēja iesaistīsies mīklu konkursā „Uzmini un laimē”, kā arī viņi varēs piedalīties jautrās sacensībās „Mans personīgais rekords”.

LCB filiālēs Jaunbūves un Gaismas  bibliotēkās akcijas “Skaistā vasara bibliotēkā” noslēgumā bērni tiks iesaistīti konkursos, rēbusos un krustvārdu mīklu minēšanā.

Nāciet, un kopā jautri noslēgsim vasaras lasītveicināšanas akciju!