⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils mazie lasītāji pārsteidz

20.01.2015

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte” atskatās uz 2014. gadā paveikto darbā ar pašiem mazākajiem lasītājiem – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – un uzsāk 2015. gadu ar jaunām aktivitātēm.

Mēdz teikt: “Kā jaunais gads iesāksies, tāds tas arī būs!”. Visi priekšvēstneši liecina, ka 2015. gads Bērnu bibliotēkai ”Zīlīte” izvērtīsies ražīgs. Jau pašā gada sākumā, 15. janvārī, bibliotēkas darbiniekiem patīkamu pārsteigumu sarūpēja Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, skolotāji un vecāki. Mazie grāmatmīļi uz bibliotēku atbrauca ar īpaši šim gadījumam sarūpētu lielu autobusu. Skolotāju un vecāku uzraudzībā Bērnu bibliotēkas darbinieki organizēja ekskursiju pa bibliotēku un novadīja pasaku meistares Annas Sakses jubilejai veltītu literāri-tematisko pasākumu “Saklausīsim neikdienišķo Annas Sakses pasakās”.

Bērnu bibliotēkas ‘’Zīlīte” kolektīvs ir patiesi gandarīts par 2014. gadā paveikto darbā ar pašiem mazākajiem lasītājiem – pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm. Pirmsskolas vecuma bibliotēkas lietotāju skaits ir būtiski audzis. Mazie lasītāji bibliotēku čakli apmeklējuši gan kopā ar ģimenēm, gan vienaudžu pulkā un skolotāju pavadībā. Izsakām sirsnīgu pateicību pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras atbalsta lasītveicināšanas aktivitātes bibliotēkā – Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī Daugavpils 4. speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādei un Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestādei.

Paldies ikvienam, kurš 2014. gadā ir mērojis ceļu uz Bērnu bibliotēku “Zīlīte”! Gaidīsim Jūs arī turpmāk. Esam vienmēr gatavi vērt durvis uz aizraujošo grāmatu pasauli un ievest tajā aizvien jaunus lasītājus.

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja
Anna Pakere
Tālr.: 654 21750
E-pasts: anna.pakere@lcb.lv