⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils bibliotēku krājumos jaunas vērtīgas grāmatas

Uz galda saliktas daudz grāmatas, priekšējā fonā izklaidus, aizmugurē četrās kaudzēs
10.11.2023

Daugavpils publisko bibliotēku plauktus ir papildinājušas Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra bibliotēkās” grāmatas.

Projekta gaitā Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu krājums tika papildināts ar 129 izdevumiem 1369.09 eiro vērtībā. Izdevumu klāstā ir oriģinālliteratūra, kultūras izdevumi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūra, kā arī augstvērtīgi tulkojumi un bērnu literatūra. Šīs grāmatas būs izglītojoša un interesanta lasāmviela plašam literatūras cienītāju lokam.

2023. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īsteno Latvijas publisko bibliotēku krājuma pilnveidošanai nozīmīgu projektu “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās”. Tā gaitā  725 publisko bibliotēku krājumi tiks papildināti ar 320 dažādu nosaukumu grāmatām 10 367 eksemplāros no 39 izdevējiem, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu krājuma bagātināšanā ar daudzveidīgiem izdevumiem, kā arī atbalstu grāmatizdevēju un autoru pārstāvēto nozaru attīstībā.

Latvijas publiskās bibliotēkas ir apliecinājušas sevi kā nozīmīgu kultūras un izglītības struktūras sastāvdaļu, ar daudzveidīgiem pakalpojumiem atbalstot iedzīvotāju lasīšanas paradumu stiprināšanu, tāpēc projekta galvenais mērķis ir stiprināt vietējo kopienu lasīšanas paradumus, nodrošinot to ar augstvērtīgu literatūru, kā arī atbalstīt ar grāmatniecību un izdevējdarbību saistīto nozari.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālā bibliotēka
654 76345
www.lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv