⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils bibliotēkas turpina dalību lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”

Daugavpils bibliotēkas turpina dalību lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”
03.01.2019

2018. gada jūnijā Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles uzsāka dalību izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”. Projekts paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem, tā mērķis ir rosināt interesi par lasīšanu un ilustrāciju, kā arī iepazīstināt ar dažādām radošām nodarbēm – rakstīšanu, zīmēšanu, teātri. Projekta aktivitātes norisināsies līdz 2019. gada maijam, izmantojot sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas, kuru autori pārstāv dažādas valstis – Igauniju, Poliju, Slovēniju un Latviju.

Uzsākot darbu projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, Latgales Centrālā bibliotēka iegādājās un savām filiālēm nodeva projekta grāmatu komplektus. Tādējādi katras bibliotēkas krājumu papildināja sešas ilustrētas grāmatas, kuru autori nāk no dažādām valstīm – Slovēnijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Savukārt novembrī ar izdevniecības “Liels un mazs” atbalstu tika saņemtas darba burtnīcas ar radošiem uzdevumiem, kuros bērni no jauna sastop grāmatās iepazītos varoņus.

Kopumā projektā “Mūsu mazā bibliotēka” ir iesaistīti 295 dalībnieki no dažādām Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. To skaitā – Daugavpils 7., 10., 12., 13., 21., 24., 26., 27. pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde un J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola. Tiek organizētas arī individuālas nodarbības bērniem.

Projekta lasītveicināšanas aktivitātes norisinājās visās Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs, līdztekus bibliotekāres viesojās arī izglītības iestādēs. Pagājušajā gadā notika 65 dažāda veida pasākumi – rotaļnodarbības “Cāļupuika pulcina draugus”, “Sniegbaltais un ogļmelnais meklē draugus”, “Ķeriet, ķeriet to – gredzenu brīnumaino!”, skaļa priekšā lasīšana, literāras stafetes “Pēdu atklājumi kopā ar Kārli Darviņu”, “Kurš pirmais!”, teatralizēti uzvedumi “Kulinārijas noslēpumi kopā ar Mīļo Zaķīti”, “Uzvāri man pasaciņu!”, bilžu grāmatu “degustācijas”, radošas laboratorijas “Pasakainie ēdieni”, “Gardās pasaciņas” u.c.

Paldies par atsaucību un atbalstu vēlamies teikt projektā iesaistīto bērnu vecākiem un pedagogiem un atgādināt, ka 2019. gadā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs gaidāms aktivitāšu turpinājums. Informācija par projekta “Mūsu mazā bibliotēka” pasākumiem ir pieejama Latgales Centrālās bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv un filiāļu Facebook kontos. Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja
Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv