⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils bibliotēkās noslēgusies lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”

Daugavpils bibliotēkās noslēgusies lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”
12.06.2019

Vasaras sākumā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs noslēdzās izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”, kura tika īstenota ar mērķi veicināt 4 līdz 8 gadus vecu bērnu interesi par lasīšanu, ilustrāciju, teātri un citām radošām nodarbēm. Kopumā lasītveicināšanas aktivitātēs vairāku mēnešu garumā tika iesaistīti 295 dalībnieki no dažādām Daugavpils izglītības iestādēm. Projekts vienlaikus tika īstenots sešās valstīs – Horvātijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovēnijā.

Latvijā lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka” piedalījās vairāk nekā 8000 bērni, pārstāvot 200 skolas, bibliotēkas un pirmsskolas izglītības iestādes. Daugavpils publiskās bibliotēkas dalību projektā uzsāka 2018. gada jūnijā. Bibliotēku krājums tika papildināts ar projekta grāmatu izlasi – sešām augstvērtīgām bilžu grāmatām, kuru autori nāk no Igaunijas, Polijas, Slovēnijas un Latvijas. Novembrī ar izdevniecības “Liels un mazs” atbalstu tika saņemtas arī darba burtnīcas ar radošiem uzdevumiem, kuros bērniem bija iespēja vēlreiz sastapt grāmatās iepazītos varoņus. Savukārt programmas izskaņā mazie dalībnieki tika apbalvoti ar izdevniecības sagatavotajiem diplomiem.

Daugavpilī lasītveicināšanas aktivitātes norisinājās visās Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs, bibliotekāres viesojās arī izglītības iestādēs. Projektā piedalījās desmit pilsētas izglītības iestādes (J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 7., 10., 12., 13., 21., 24., 26., 27. pirmsskolas izglītības iestādes), piesaistot kopskaitā 295 mazos lasītājus. Bibliotēkās tika rīkotas arī individuālas nodarbības ģimenēm ar bērniem.

Lai veicinātu lasītprieku un interesi par grāmatām, Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiālēs lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka” bērniem tika piedāvāti ap 100 dažāda veida pasākumi ar skanīgiem, radošiem nosaukumiem. Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” rotaļnodarbībai “Cāļupuika pulcina draugus” mazie lasītāji piešķīra nomināciju Draudzīgākā, “Pēdu atklājumi kopā ar Kārli Darviņu” – Noslēpumainākā, savukārt par Garšīgāko tika atzīts teatralizēts uzvedums “Kulinārijas noslēpumi kopā ar Mīļo Zaķīti”.

Ceriņu bibliotēkā mazie projekta dalībnieki aizrautīgi darbojās rotaļnodarbībā “Cāļupuika un mūžvecais joks”, noskatījās Kamišibai attēlu teātri “Uzvāri man pasaciņu” un runāja par draudzību bibliotekārajā stundā “Sniegbaltais un ogļmelnais meklē draugus”.

Pirkstiņleļļu stāstos bērni varēja ieklausīties, apmeklējot Piekrastes bibliotēkas rīkoto lasīšanas stundu “Uzvāri man pasaciņu!”. Tika veidots teatralizēts uzvedums pēc slovēņu autora Petera Svetinas grāmatas “Brīnumu gredzens” motīviem ar bērnu un pieaugušo piedalīšanos. Skaļi lasot un pētot Mārtiņa Zuša grāmatas “Nenotikušais atklājums” ilustrācijas, mazajiem lasītājiem bija iespēja iejusties dabas pētnieku lomā.

Pārdaugavas bibliotēkā projekta dalībnieki par aizraujošāko lasāmvielu atzina Slovēnijas autoru grāmatas – Petera Svetinas “Brīnumu gredzens” un Majdas Korenas “Uzvāri man pasaciņu!”. Radošā grāmatzīmju darbnīca “Brīnumu gredzena noslēpums” vēl vairāk rosināja bērnus iesaistīties grāmatu lasīšanā.

Arī Jaunbūves bibliotēkā norisinājās skaļās lasīšanas stundas, tematiskas aktivitātes un kustību spēles. Bilžu grāmatas “degustācija” ar rosinošu nosaukumu “Pasakainie ēdieni” ļāva bērniem iejusties pavāru lomā, bet Hilli Randas grāmatai “Sniegbaltais un ogļmelnais” veltītajā pasākumā kopā ar grāmatas varoņiem, kaķiem Amadeju un Ludvigu, tika apgūts pareizs pulksteņa laiks.

Gaismas bibliotēkas rīkotā literārā stafete “Kura nu būs pirmā – vista vai ola?” noritēja ar devīzi – pašiem savu grāmatas ilustratoru! Rotaļnodarbībā “Lūdzu, apskauj mani!” dalībnieki vienojās kopīgā apkampienu spēlē, kura īpaši sirsnīga šķita ģimenēm ar bērniem. Projekta aktivitāšu rezultātā vairāki mazie dalībnieki un viņu vecāki izteica vēlmi kļūt par pastāvīgiem bibliotēkas lietotājiem.

Viens no programmas īpašajiem pasākumiem bija literārajā izlasē iekļauto grāmatu autoru un ilustratoru viesošanās skolās, pirmsskolas iestādēs un bibliotēkās. Arī Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles ierindojās starp aktīvākajām projekta īstenotājām, tādēļ 13. maijā Daugavpilī viesojās slovēņu rakstniece Majda Korena, grāmatas “Uzvāri man pasaciņu!” autore. Rakstniece apmeklēja Daugavpils 12., 21. un 24. pirmsskolas izglītības iestādes, kur vadīja literāru darbnīcu mazajiem lasītājiem. Paldies izdevniecībai “Liels un mazs” par lielisko iespēju klātienē tikties ar Majdu Korenu!

Īpašs paldies par atsaucību un atbalstu projektā iesaistīto bērnu vecākiem un pedagogiem!

Atskats uz LCB filiālēs īstenotājām projekta aktivitātēm attēlos pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja
Dace Jakovele
65421750
dace.jakovele@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.Bernu.biblioteka/