⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils bibliotekāri piedalījās mācību seminārā Zarasos

Daugavpils bibliotekāri piedalījās mācību seminārā Zarasos
30.07.2013

Divdesmit Daugavpils pilsētas publisko bibliotēku darbinieki piedalījās divu dienu starptautiskajā mācību seminārā „Bērnu lasīšanas intereses un perspektīvas. Bērnu psiholoģija”, Zarasos (Lietuvā). Semināru organizēja Zarasu municipālā publiskā bibliotēka un tas ir daļa no projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)”, ko finansē ERAF Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2007-2013) ietvaros.

Semināra galvenais mērķis: iepazīstināt bibliotēku darbiniekus ar bērnu lasīšanas veicināšanas aktivitātēm un tradīcijām Lietuvā, kā arī apskatīt modernās Viļņas bibliotēkas, kas strādā ar inovatīvām digitālām tehnoloģijām.

Pirmajā nodarbību dienā klātesošiem ziņojumu sniedza Lietuvas Nacionālās bibliotēkas  Informācijas nodaļas Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Ilva Mankevičiene, kas iepazīstināja ar interesantu informāciju par dažādām inovatīvām darba formām bērnu bibliotekārajā apkalpošanā. Varam secināt, ka kaimiņu kolēģiem netrūkst interesantu valsts programmu, kas mērķtiecīgi attīsta un stimulē bērnu un pusaudžu lasīšanu. Tiek izdots bērnu literatūras kalendārs „Gads kopā ar grāmatu”; organizēta akcija visas valsts pirmklasniekiem: katram tiek dāvināta grāmata; sagatavots oriģinālliteratūras grāmatu čemodāns ar vairāk nekā 87 grāmatu nosaukumiem, kas ceļo pa Lietuvas bibliotēkām; akcija „Piektdiena ar grāmatu”, šajā dienā visās dzelzceļa staciju biļešu kasēs cilvēkiem tiek dāvāti lasīšanai neliela formāta oriģinālliteratūras darbi. Ļoti populāra Lietuvā kļuvusi akcija „Izvēlies labāko gada grāmatu”, kur lasītāji vērtē kārtējā gadā izdotās lietuviešu grāmatas.

Savukārt, kā strādāt radoši un, ko var sasniegt ar mākslas terapijas palīdzību, pastāstīja Kauņas tehnoloģiju universitātes Psiholoģijas fakultātes lektore Zita Vasilauskaite.

Lai atbilstoši bērnu vecumam piedāvātu pašu nepieciešamāko un interesantāko literatūru, jāizprot bērnu vecumgrupu lasīšanas īpatnības. Par šo tēmu priekšlasījumu sniedza Šauļu Universitātes Literatūras vēstures un teorijas fakultātes lektore, pirmskolas pedagoģijas speciāliste  Danguole Šakavičiūte.

Seminārā guvām patiešām bagātu ieskatu mūsu kaimiņvalsts bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā un jaukas idejas, ko varēsim izmantot arī savā darbā.

Otrā semināra dienā notika izbraukuma sesija uz  Viļnu, kur apmeklējām jauno Nacionālo brīvas piekļuves zinātņu komunikācijas un informācijas centru. Tā ir ļoti moderna bibliotēka, kur visi darba procesi ir pilnībā automatizēti. Tāda varētu būt arī mūsu nākotnes sapņu bibliotēka….. Apskatījām arī lietaino, bet tomēr skaisto Viļņas vecpilsētu un ar jaunām un radošām idejām bagāti, mājot ardievas kolēģiem, atgriezāmies mājās.

Informāciju sagatavoja:
Dzidra Stupāne
LCB vadītājas vietniece, projekta koordinatore
tālr. 65476341, 26325472,
e-pasts:dzidra.stupane@lcb.lv