⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils bibliotekāri apgūst jaunu mācību kursu

Daugavpils bibliotekāri apgūst jaunu mācību kursu
02.05.2012

No š.g. aprīļa līdz jūnijam Daugavpils pilsētas publisko bibliotēku bibliotekāri apgūst jauno mācību kursu „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”. Mācību kursu Daugavpils reģionālajā mācību centrā pasniedz lektore SIA „Globaly” vadītāja, mācību projekta „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” vadītāja Iluta Krūmiņa.
Bibliotēkas interešu pārstāvniecība ir pasākumi, ko indivīdi vai organizācijas veic ar mērķi ietekmēt lēmumu pieņemšanu vietējā, reģionālā, valsts, nacionālā vai starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu bibliotēkām labvēlīgu politiku vai finansējumu un cita veida resursus bibliotēku atbalstam. 

Mācību kurss izstrādāts, piemērojot Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku programmas izstrādāto mācību kursu Latvijas publisko bibliotēku situācijai un bibliotekāru vajadzībām. Apmācības tiek īstenotas projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros.
Mācību kursa programma pielāgota ikdienas darba specifikai un darbinieku atbildības jomām, visi bibliotekāri mācās 2 dienas, bibliotēku vadītāji 3 dienas, jo pēdējā dienā uz mācību kursu „Mūsdienīgas sadarbības formas interešu pārstāvniecībai” tiek aicināti 3 bibliotēkas atbalstītāji.
Apmācības norit ar devīzi „Bibliotēka man, es bibliotēkai” un līdz pat 2012. gada beigām noritēs virkne pasākumu, kuru mērķis ir veicināt dažādu organizāciju, iedzīvotāju grupu un indivīdu savstarpējo sadarbību, lai kopīgiem spēkiem realizētu idejas, projektus vai citas iniciatīvas, kas sekmē bibliotēku mikrorajonu iedzīvotāju dzīves kvalitāti vai sniedz risinājumus iedzīvotāju vajadzībām.


Informāciju sagatavoja:
LCB vadītājas vietniece
Dz.Stupāne
tālr. 65476341