⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpilī viesosies dzejniece un rakstniece Eva Mārtuža

Daugavpilī viesosies dzejniece un rakstniece Eva Mārtuža
05.09.2016

9. septembrī Dzejas dienu programmas ietvaros Daugavpilī viesosies latviešu dzejniece un rakstniece Eva Mārtuža. plkst. 10.00 gaidāma tikšanās ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, savukārt plkst. 12.00 uz tikšanos ar autori Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā tiek aicināts ikviens interesents. Evas Mārtužas viesošanās Daugavpilī notiek ar VKKF projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 2. kārtas atbalstu.

Latvijas senatnes pētniece, dzejniece un prozaiķe, literārā redaktore un žurnāliste Eva Mārtuža ir absolvējusi LVU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu un Maskavas M. Gorkija Literatūras institūta neklātienes aspirantūru (1989). Savulaik strādājusi Latvijas TV redakcijā, veidojot literatūrai veltītus raidījumus, kopš 2000. gada vada kultūras nodaļu laikrakstā Latvijas Avīze.

Eva Mārtuža ir vairāku dzejas krājumu un romānu autore. Spilgtākie no tiem – romāni “Izravētā sirds”, “Starp sāpēm un kausu”, “Pētera zvērests”, dzejas krājumi “Sniegs apsedz vaļēju brūci”, “No mana kodiena nemirst”, “Es tumsai pieglaužos”, “Nepiesavināma”. Laikā starp 1980. un 1989. gadu ar E. Mārtužas vārdu tika publicēti viņas radinieces Broņislavas Martuževas dzejoļu krājumi Balta puķe ezerā (1981) un Rakstītāja (1987).

Autores tekstiem raksturīgs ļoti personiski izjusts, spēcīgs un dzīvs skanējums, risinot tādas tēmas kā esība un nebūtība, alkas pēc mīlestības un brīvības, savu sakņu un latviskuma apzināšanās.

Tikšanās laikā būs iespējams iepazīties ar galvenajiem pieturas punktiem Evas Mārtužas radošajā dzīves ceļā, noklausīties autores darbu priekšlasījumus un uzdot jautājumus. Tiks piedāvāta arī autores daiļradei veltīta literatūras izstāde.

 


 

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476344
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv