⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpilī notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

Daugavpilī notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām
03.09.2021

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, 9. septembrī plkst. 14.30 notiks informatīvs seminārs par finansiālo atbalstu, ko sniedz 4 dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas. 

Klātienes dalībniekus aicinām līdz 8. septembrim reģistrēties šeit: https://saite.lv/wy72H un semināru klātienē drīkstēs apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātiem. Semināram varēs sekot līdzi arī tiešraidē Facebook, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kontā https://www.facebook.com/norden.lv.

Seminārā informēsim par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu “Valsts administrācija”, kas atbalsta valsts un pašvaldību un to pakļautības iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmu mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana. Par pieteikšanos abām šīm programmām stāstīs Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Par dalību programmā stāstīs Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Inga Puriņa.

Programma “Nordplus” sniedz iespēju īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Par iespējām pieteikties “Nordplus” programmai stāstīs Linards Deidulis, Valsts izglītības attīstības aģentūras Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākais projektu vadītājs.

Semināru organizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Ziemeļvalstu pārstāvniecības birojs Daugavpilī.

Vairāk par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām var uzzināt www.norden.lv.

UZMANĪBU! Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana”, kas nosaka papildus ierobežojumus publisku pasākumu rīkošanā, semināru drīkstēs apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātiem.

Informāciju sagatavoja:
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā 
Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia
www.norden.lv