⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpilī darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs

Daugavpilī darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs
24.01.2014

Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Daugavpils un apkārtējo novadu iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos varēs saņemt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī, Saules ielā 15. Šādu iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VVKAC) pilotprojekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

Sākot ar janvāri Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī var saņemt Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts vides dienesta un Latgales uzņēmējdarbības centra pakalpojumus. Jāatzīmē, ka šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros. Pilotprojektā, kas 2014. gada pirmajā pusgadā tiek īstenots Aucē, Rojā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, tiek apzinātas iestāžu iespējas un gatavība darboties vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus.
 
Atklājot VVKAC Daugavpilī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Arnis Daugulis uzsver: „Lai pilnveidotu publisko pakalpojumu sistēmu, pirmo reizi Latvijā uzsākta pilotprojekta īstenošana, kas paredz vairāku vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. Šīs iniciatīvas mērķis ir apzināt efektīvāko veidu, kā padarīt šos pakalpojumus ērtākus un pieejamākus tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas labprātāk tos saņem klātienē, kā arī vienlaikus motivēt iestādes, kas nodrošina pakalpojumus, sniegt tos kvalitatīvāk un maksimāli efektīvi, izmantojot šīm iestādēm jau pieejamos resursus.”
Daugavpilī pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru, kas VVKAC telpās sniegs arī savus pakalpojumus. Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne piebilst: „Jūtamies pagodināti, ka mums uzticēja šo nozīmīgo lomu – būt Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra koordinatoriem Daugavpilī. Vienlaikus apzināmies, ka tas ir liels izaicinājums nodrošināt centra efektīvu un raitu darbību, tomēr pilotprojekta mērķis – valsts pakalpojumu ērtāka pieejamība iedzīvotājiem un uzņēmumiem – tas ir mērķis, kura dēļ ir vērts censties.”
Arī Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis atzīst: „Man kā pilsētas vadītājam un iedzīvotājam ir liels gandarījums par rasto iespēju padarīt valsts pakalpojumus pieejamākus. Ikdiena mums visiem ir piesātināta, kas ne vienmēr ļauj laikus kārtot savus jautājumus ar valsts iestādēm. Šis pilotprojekts dod iespēju taupīt ne tikai laiku, bet arī naudu ceļa izdevumiem. Ja pakalpojums būs pieprasīts, pašvaldība gatava izskatīt jautājumu par apmeklētājiem ērtākām telpām  klientu apkalpošanas centra izvietošanai.

Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs
Saules iela 15
Daugavpils, LV – 5401
E-pasts: vvkac@varam.gov.lv 
 
Darba laiks:
Pirmdien: 8:30 – 18:00
Otrdien: 8:30 – 17:00
Trešdien: 8:30 – 17:00
Ceturtdien: 8:30 – 17:00
Piektdien: 8:30 – 16:00
(pārtraukums: 12:30 – 13:00)
 
Par pilotprojektu

Pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams, jau nākotnē visā Latvijā tiks izveidots Valsts vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls. Šie centri dos iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē. Šāda soļa nozīme kļūst īpaši saprotama, ja apzinās to, ka šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no iedzīvotāju un uzņēmēju, gan valsts viedokļa.
 
Pilotprojekta laikā tiek īstenotas divas publisko pakalpojumu sniegšanas pieejas. Daugavpilī un Valmierā vairākas valsts iestādes sniedz pakalpojumus vienuviet Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Tajos savus pakalpojumus sniegs Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests.
Rojā un Aucē – augstākminēto valsts iestāžu atsevišķi pakalpojumi tiks sniegti esošajos pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Šeit papildus būs iespējams saņemt arī Valsts zemes dienesta pakalpojumus. Savukārt Rīgā, sadarbībā ar pašvaldību, tiek pārbaudīta iespēja valsts iestāžu pakalpojumus sniegt vietās, kur visvairāk atrodami attiecīgā pakalpojuma saņēmēji. Pilotprojekta laikā Rīgas Dzemdību namā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas sektorā būs iespējams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu.
 
Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu: www.vvkac.lv   un www.twitter.com/vvkac

 
Pielikumā: Valsts iestāžu pakalpojumu saraksts Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tel.: 67026533, E-pasts: prese@varam.gov.lv

Informācijai:
Gunta Misāne, pilotprojekta komunikāciju konsultante,
gunta@comperio.lv, 29115356
 

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts tiek īstenots projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.